loading

STOWARZYSZENIE ARCHIWISTÓW POLSKICH

ODDZIAŁ W GDAŃSKU

O nas

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku jest organizacją o charakterze naukowo-zawodowym. Zrzesza archiwistów oraz pasjonatów historii i archiwistyki z terenu województwa pomorskiego.

Gdański Oddział SAP powstał 14 czerwca 1965 roku na zebraniu założycielskim w ówczesnej siedzibie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku. Założycielami Oddziału byli: dr Czesław Biernat, mgr Teresa Węsierska-Biernatowa, Jan Biernat, mgr Wanda Klesińska, dr Maria Sławoszewska, mgr Czesław Stodolny i mgr Józef Wiśniewski.

Obecnie Oddział gdański działa w oparciu o Statut SAP uchwalony na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów SAP w dniu 8 września 2012 roku.

 

Cele działania

Cele Stowarzyszenia:

1. upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach oraz o zasadach postępowania z dokumentacją,

2. doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów oraz podnoszenie ich wiedzy ogólnej,

3. integrowanie środowiska archiwalnego,

4. wspieranie inicjatyw środowiska archiwalnego w Regionie,

5. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi archiwistyki i archiwoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych oraz budowanie zaufania i szacunku społecznego dla zawodu archiwisty i spraw archiwalnych,

6. przyczynianie się do właściwego gromadzenia i zabezpieczania narodowego zasobu archiwalnego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie zjazdów, konferencji, odczytów, wystaw, szkoleń, spotkań i innych przedsięwzięć mających na celu wzbogacenie wiedzy archiwalnej oraz integrowanie środowiska archiwalnego,

2. prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie archiwistyki i archiwoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy archiwalnej,

3. prowadzenie doradztwa w sprawach zawodowych archiwistów zakładowych oraz organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej,

4. prowadzenie działalności wydawniczej oraz inspirowanie publikacji związanych tematycznie z celami Stowarzyszenia,

5. zgłaszanie propozycji i wniosków dotyczących regulacji prawnych związanych z działalnością archiwalną i zasad postępowania z dokumentacją archiwalną,

6. występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych, o przyznanie nagród, stypendiów i staży naukowych, a także współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami, uczelniami i szkołami, komitetami i towarzystwami naukowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia.

 

Władze Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku

Zarząd Oddziału SAP w Gdańsku:

Monika Płuciennik – prezes Zarządu Oddziału
Łukasz Grochowski – wiceprezes
Jolanta Musiał – wiceprezes
Jolanta Taras – skarbnik
Hanna Jaszkowska – sekretarz
Dorota Dyczyńska – członek
Karolina Mizerska – członek

Komisja Rewizyjna Oddziału SAP w Gdańsku:

Karol Wardański – przewodniczący
Tomasz Szymański – członek
Henryka Rakoczy – członek

Delegaci reprezentujący Oddział SAP w Gdańsku w kadencji 2017-2022:

Karol Wardański
Bożena Wardańska
Monika Płuciennik
Łukasz Grochowski
Jolanta Taras
Iwona Flis

 

Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich może zostać osoba fizyczna posiadająca związek z działalnością archiwalną, której kandydatura wraz ze złożoną pisemną deklaracją (podpisaną przez dwóch rekomendujących członków Stowarzyszenia, z co najmniej dwuletnim stażem) zostanie pozytywnie rozpatrzona przez Zarząd Oddziału.

Wysokość składki członkowskiej wynosi 20 zł rocznie. Wpłat można dokonywać u Skarbnika Oddziału SAP w Gdańsku.

Nikt nie może cofnąć się w cza­sie i na­pisać no­wego początku,
ale każdy może zacząć od dzi­siaj i do­pisać no­we zakończenie.

Maria Robinson

Aktualności

Świateczno-noworoczne spotkanie gdańskiego Oddziału SAP

Autor: Iwona Flis
Gdański Oddział SAP zebrał się na dorocznym spotkaniu w Tawernie Mestwin 29 grudnia 2017 roku – czyli w ostatni dzień roboczy odchodzącego roku – o godzinie 16.30. W spotkaniu uczestniczyło 19 członków naszej organizacji. Prezeska naszego Oddziału, Pani Monika Płuciennik, przywitała przybyłych oraz złożyła wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie podzieliliśmy się opłatkiem i odśpiewaliśmy kolędy „Przybieżeli […]

Konferencja „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: rola archiwotwórcza i perspektywy wsparcia”

Autor: Iwona Flis
Serdecznie zapraszamy archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań na konferencję pt. „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: rola archiwotwórcza i perspektywy wsparcia”, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. (piątek) w godzinach 12.00 – 16.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35). Nasz gdański Oddział SAP organizuje to wydarzenie wspólnie z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa […]

Zakończenie projektu „Gdańskie historie”

Autor: Iwona Flis
Zakończyliśmy realizację projektu Gdańskie historie, który przygotowaliśmy wspólnie z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”. Projekt ten był dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.  W jego ramach zorganizowaliśmy 5  warsztatów archiwalnych dla gdańskich archiwistów społecznych oraz prywatnych i rodzinnych: ewidencjonowanie zbiorów, w tym m.in. dokumentacji archiwalnej typowej (aktowej) oraz specjalnej – fotograficznej, druków ulotnych, audiowizualnej, itp.), konserwacja i zabezpieczenie zbiorów, w tym profilaktyka konserwatorska i praktyczne […]

Wykład Łukasza Szkwarka pt. „Wykorzystanie oral history w badaniach nad lokalną historią Solidarności” – sprawozdanie

Autor: Iwona Flis
Oral history  jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy. Oznacza „historię mówioną” lub „historię ustną”. Jest to dziedzina obejmująca bardzo wiele zagadnień. Stanowi pole badawcze nie tylko dla historyków, lecz także dziennikarzy, nauczycieli, socjologów. W życiu codziennym praktycznie każdy człowiek spotyka się z relacjami ustnym. Są to np. relacje rodziców, dziadków oraz sławnych osób, w tym polityków i […]

XIII Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”

Autor: Iwona Flis
Zapraszamy uczniów – dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Gdańska – do udziału w XIII edycji Miejskiego Konkursu Genealogicznego „Moja Pomorska Rodzina”. Głównym organizatorem konkursu jest Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Gdańsk przy współudziale Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Szkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku, Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Fundacji im. Stanisława […]

Kaszuby 2017 – tak było

Autor: Iwona Flis
W pierwszy weekend października członkowie gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich spotkali się ma tradycyjnym, corocznym wyjeździe szkoleniowym „KASZUBY 2017”. Miejscem szkolenia był Hotel Garczyn w Garczynie, a tematem przewodnim „CO W TRAWIE PISZCZY? Archiwistyka na progu zmian”. Spotkanie rozpoczęło się w piątek 6 października od wieczoru integracyjnego archiwistów.  W sobotę od rana trwały wykłady szkoleniowe, […]

Zaproszenie na „wodowanie” książki J. Żurawińskiego o historii Stoczni Gdańskiej

Autor: Iwona Flis
Fundacja Promocji Solidarności i Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej zapraszają na „wodowanie” książki Jarosława Żurawińskiego pt. „Zarys Historii Stoczni Gdańskiej 1844 – 2017”, które odbędzie się w środę 18 października o godzinie 17.00 w Sali BHP przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6 w Gdańsku.  Program spotkania w załączeniu. Wstęp wolny.

Zaproszenie na wykład Ł. Szkwarka pt. „Wykorzystanie oral history w badaniach nad lokalną historią Solidarności”

Autor: Iwona Flis
Szanowni Członkowie i Sympatycy gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, serdecznie zapraszamy na wykład Łukasza Szkwarka (Uniwersytet Gdański) pt. „Wykorzystanie oral history w badaniach nad lokalną historią Solidarności”. Pan Łukasz Szkwarek został wyróżniony w tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez IPN i Instytut Historii PAN na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku” za pracę magisterską pt. NSZZ „Solidarność”. Podregion Miastko w […]

Warsztaty archiwalne „Działalność dokumentacyjna”

Autor: Iwona Flis
W piątek, 30 września br. w Bibliotece Gdańskiej PAN odbyły się warsztaty archiwalne poświęcone działalności dokumentacyjnej, czyli świadomemu gromadzeniu dokumentacji będącej źródłem wiedzy na temat współczesnego życia i wydarzeń tworzących historię. Były to już ostatnie warsztaty realizowane w ramach projektu Gdańskie historie, przygotowanego przez Fundację im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z naszym gdańskim Oddziałem […]

VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich

Autor: Iwona Flis
Liczna delegacja naszego gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich wzięła udział w VII Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich, który odbył się w Kielcach, na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, w dniach 20-21 września 2017 roku, pod hasłem „Archiwistyka bez granic”. Uczestniczyliśmy zarówno w obradach plenarnych, jak i w licznych wykładach, warsztatach i panelach dotyczących m.in.  następujących zagadnień: „Ochrona własności […]

Warsztaty archiwalne „Prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów”

Autor: Iwona Flis
W ramach cyklu warsztatów archiwalnych przygotowanych przez Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z naszym gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich serdecznie zapraszamy gdańskich archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań, na warsztaty archiwalne pt. „Prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów„. Warsztaty odbędą się 16 września 2017 […]

Wyjazd szkoleniowy „Kaszuby 2017”

Autor: Iwona Flis
Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, serdecznie zapraszamy na coroczny wyjazd szkoleniowy SAP „KASZUBY”, który w tym roku odbędzie się w Hotelu Garczyn w Garczynie, w dniach 6-8 października 2017 roku (piątek – niedziela). Temat przewodni szkolenia: CO W TRAWIE PISZCZY? ARCHIWISTYKA NA PROGU ZMIAN. Do pobrania: szczegółowy program szkolenia oraz informacje organizacyjne. Prosimy o zgłaszanie […]
Wszystkie wiadomości

Niezależnie od muzeum, żyjemy w obrazach.

Pablo Picasso

Galeria

Więcej zdjęć

Kontakt

Kontakt

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Oddział w Gdańsku
ul.Wałowa 5
80-858 GDAŃSK

tel.: 58 301-74-64

fax: 58 301-83-66