loading

Zaproszenie na VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Kielcach

16 Maj 2017

Zaproszenie na VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Kielcach

W imieniu Prezesa SAP mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić naszych Członków na VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, który będzie obradował w dniach 20-22 września 2017 r. w Kielcach pod hasłem: „Archiwistyka bez granic”.

Powszechne zjazdy archiwistów organizowane są co pięć lat przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Biorą w nich udział również inne organizacje społeczne skupiające archiwistów, zarządców dokumentacji.

Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa osobisty udział w Zjeździe podniesie rangę tego wydarzenia, ale też pozwoli na bliższe zapoznanie się z aktualnymi problemami środowiska i archiwistyki.

Szczegółowe informacje na stronie www.sap.waw.pl.

Formularz zgłoszeniowy.

Zarząd Oddziału SAP w Gdańsku