loading

 

Członkowie gdańskiego Oddziału na corocznym wyjeździe szkoleniowym na Kaszuby.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich może zostać osoba fizyczna posiadająca związek z działalnością archiwalną, której kandydatura wraz ze złożoną pisemną deklaracją (podpisaną przez dwóch rekomendujących członków Stowarzyszenia, z co najmniej dwuletnim stażem) zostanie pozytywnie rozpatrzona przez Zarząd Oddziału.

Wysokość składki członkowskiej wynosi 20 zł rocznie. Wpłat można dokonywać u Skarbnika Oddziału SAP w Gdańsku.

  

  

  

  

Powrót na poprzednią stronę.