Warning: Declaration of Jhony::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /sap/wp-content/themes/sap/functions.php on line 146
Cele działania - Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w GdańskuStowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku
loading

 

Członkowie naszego Oddziału podczas zwiedzania Stoczni Gdańskiej.

Cele Stowarzyszenia:

1. upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach oraz o zasadach postępowania z dokumentacją,

2. doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów oraz podnoszenie ich wiedzy ogólnej,

3. integrowanie środowiska archiwalnego,

4. wspieranie inicjatyw środowiska archiwalnego w Regionie,

5. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi archiwistyki i archiwoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych oraz budowanie zaufania i szacunku społecznego dla zawodu archiwisty i spraw archiwalnych,

6. przyczynianie się do właściwego gromadzenia i zabezpieczania narodowego zasobu archiwalnego.

 

Szkolenie archiwalne.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie zjazdów, konferencji, odczytów, wystaw, szkoleń, spotkań i innych przedsięwzięć mających na celu wzbogacenie wiedzy archiwalnej oraz integrowanie środowiska archiwalnego,

2. prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie archiwistyki i archiwoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy archiwalnej,

3. prowadzenie doradztwa w sprawach zawodowych archiwistów zakładowych oraz organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej,

4. prowadzenie działalności wydawniczej oraz inspirowanie publikacji związanych tematycznie z celami Stowarzyszenia,

5. zgłaszanie propozycji i wniosków dotyczących regulacji prawnych związanych z działalnością archiwalną i zasad postępowania z dokumentacją archiwalną,

6. występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych, o przyznanie nagród, stypendiów i staży naukowych, a także współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami, uczelniami i szkołami, komitetami i towarzystwami naukowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia.

Powrót do poprzedniej strony.