loading

Seminarium – Zarządzanie dokumentacją elektroniczną w praktyce

4-5 czerwca 2013 roku Sekcja Archiwów Zakładowych SAP zaprasza na IX Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne „Zarządzanie dokumentacją elektroniczną w praktyce„. Celem seminarium jest wymiana praktycznych doświadczeń związanych z zarządzaniem dokumentacją elektroniczną m. in. w urzędach administracji państwowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego i in. W trakcie seminarium prezentowane będą systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz poruszane tematy związane z systemem rejestrów państwowych prowadzonych w systemach informatycznych, a także ich wdrażaniem, funkcjonowanie ma i rozwojem systemu ePUAP, podpisu elektronicznego i in.

Ankieta zgłoszeniowa

 

/opracował Stanisław Flis/