Warning: Declaration of Jhony::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /sap/wp-content/themes/sap/functions.php on line 146
październik 2017 - Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w GdańskuStowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku
loading

Konferencja „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: rola archiwotwórcza i perspektywy wsparcia”

Konferencja „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: rola archiwotwórcza i perspektywy wsparcia”

Serdecznie zapraszamy archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań na konferencję pt. „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: rola archiwotwórcza i perspektywy wsparcia”, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. (piątek) w godzinach 12.00 – 16.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35).

Nasz gdański Oddział SAP organizuje to wydarzenie wspólnie z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”,  natomiast naszymi partnerami są Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Jest to druga konferencja z cyklu „Przyszłość pamięci”, adresowana do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osób prywatnych i innych podmiotów prowadzących archiwa społeczne lub rodzinne. Tematem przewodnim pierwszej edycji konferencji było funkcjonowanie archiwów społecznych oraz zabezpieczanie i udostępnianie zbiorów. W obecnej edycji poruszymy zagadnienia z zakresu gromadzenia zbiorów oraz wsparcia, na jakie mogą liczyć podmioty prowadzące archiwa.

Udział w konferencji jest bezpłatny.  Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: https://przyszloscpamieci.evenea.pl/.

Program konferencji:

 • Monika Płuciennik (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Archiwum Państwowe w Gdańsku): Tytułem wstępu… Miejsce archiwów społecznych i prywatnych w tworzeniu dziedzictwa kulturowego
 • Kamila Siuda (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu): Egodokumentalność archiwów prywatnych
 • Marcin Dziubiński (Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny): Podstawy tworzenia archiwum komunikacji miejskiej
 • Łukasz Grochowski (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”): Działalność dokumentacyjna Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 • dr Marcin Westphal (Muzeum II Wojny Światowej): Metodologia gromadzenia zbiorów tematycznych na przykładzie Muzeum II Wojny Światowej
 • Jacek Górski (Opowiadacze Historii): O tym, jak Opowiadacze gromadzą Historie
 • Piotr Wierzbicki (Archiwum Państwowe w Gdańsku): Pomoc państwowej służby archiwalnej dla archiwów społecznych na przykładzie Archiwum Państwowego w Gdańsku
 • (Przedstawiciel Urzędu Miasta Gdańska) Informacja o „otwartym konkursie ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” przeznaczonym dla organizacji pozarządowych
 • Iwona Flis (Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”): Jakim cudem funkcjonują archiwa społeczne, czyli o finansowaniu działalności społecznej
 • Dariusz Rybacki (Cyfrowe Archiwum Rumi): Archiwum społeczne w budżecie obywatelskim. Projekt „Rumia – historie nieznane, Cyfrowe archiwum społeczne”
 • Janusz Wegner (Genepedia.pl): Jak pasjonaci tworzą Genepedię – projekt genealogiczny dla każdego

Serdecznie zapraszamy!

Zakończenie projektu „Gdańskie historie”

Zakończyliśmy realizację projektu Gdańskie historie, który przygotowaliśmy wspólnie z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”. Projekt ten był dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.  W jego ramach zorganizowaliśmy 5  warsztatów archiwalnych dla gdańskich archiwistów społecznych oraz prywatnych i rodzinnych:

 • ewidencjonowanie zbiorów, w tym m.in. dokumentacji archiwalnej typowej (aktowej) oraz specjalnej – fotograficznej, druków ulotnych, audiowizualnej, itp.),
 • konserwacja i zabezpieczenie zbiorów, w tym profilaktyka konserwatorska i praktyczne sposoby zabezpieczenia zbiorów, zwłaszcza fotograficznych, przed zniszczeniem; 
 • standardy digitalizacji materiałów archiwalnych, w tym procesu skanowania i obróbki skanów oraz digitalizacji z wykorzystaniem cyfrowych aparatów fotograficznych; 
 • prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów, w tym czym jest utwór i jak jest chroniony; prawa autorskie osobiste i majątkowe, ochrona wizerunku, ochrona korespondencji, otwarte licencje, utwory osierocone i out of commerce; 
 • działalność dokumentacyjna, czyli świadome gromadzenie dokumentacji będącej źródłem wiedzy na temat współczesnego życia i wydarzeń tworzących historię.

Gdańscy archiwiści społeczni skorzystali również z indywidualnych konsultacji archiwistów z gdańskiego SAP-u.

Materiały z warsztatów:

Ewidencjonowanie zbiorów archiwalnych

Ewidencjonowanie fotografii

Ewidencjonowanie materiałów ulotnych

Konserwacja i zabezpieczanie zbiorów

Standardy digitalizacji materiałów archiwalnych

Prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów

Działalność dokumentacyjna

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Wykład Łukasza Szkwarka pt. „Wykorzystanie oral history w badaniach nad lokalną historią Solidarności” – sprawozdanie

Oral history  jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy. Oznacza „historię mówioną” lub „historię ustną”. Jest to dziedzina obejmująca bardzo wiele zagadnień. Stanowi pole badawcze nie tylko dla historyków, lecz także dziennikarzy, nauczycieli, socjologów. W życiu codziennym praktycznie każdy człowiek spotyka się z relacjami ustnym. Są to np. relacje rodziców, dziadków oraz sławnych osób, w tym polityków i uczestników znaczących wydarzeń. Coraz częściej uczy się studentów historii sprawnego zbierania relacji ustnych i wyszukiwania relacji już nagranych, a także opracowanych. Uczy się ich także krytycznej analizy tego rodzaju źródła.

Bardzo dobrym przykładem wykorzystania oral history są prace dyplomowe doktoranta Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego i członka Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Łukasza Szkwarka. Praca licencjacka poświęcona została „Miejsko – Gminnemu Komitetowi PZPR w Miastku wobec NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981”. Natomiast pracę magisterską młody historyk napisał o „NSZZ „Solidarność” Podregionie Miastko w latach 1980 – 1981”. Właśnie ta praca doceniona została przez historyków z Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Wymienieni naukowcy w tegorocznej edycji konkursu im. Władysława Pobóg – Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku” przyznali Łukaszowi Szkwarkowi wyróżnienie w kategorii prac magisterskich.

Z tej okazji Zarząd Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 26 października 2017 roku zorganizował spotkanie, na którym Łukasz Szkwarek zaprezentował wykład pt. „Wykorzystanie oral history w badaniach nad lokalną historią Solidarności”. Korzystając z gościnności Fundacji Promocji Solidarności na miejsce spotkania wybrano Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej. To tu 31 sierpnia 1980 roku  Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z przewodniczącym Lechem Wałęsą na czele i komisją rządowa wicepremiera Mieczysława Jagielskiego podpisali słynne porozumienie, zwane Porozumieniem Gdańskim.

Łukasz Szkwarek w swoim wykładzie podzielił się doświadczeniami, jakie zebrał podczas pisania prac licencjackiej oraz magisterskiej. Wskazał archiwa, w których odnalazł źródła do swoich prac (Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Archiwum Państwowe w Gdańsku, gdański oddział Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, słupski Oddział Archiwum Państwowego w Koszalinie). Powiedział, że na potrzeby prac przeprowadził kilkadziesiąt wywiadów zarówno z członkami NSZZ „Solidarność”, jak i PZPR. Zrelacjonował przebieg rozmów, ich miejsca, okoliczności udzielania wywiadów Opowiedział o sprzęcie, z którego korzystał podczas nagrywania rozmów ze świadkami historii, metodzie i sposobie transkrypcji. Zaznaczył, że po przygotowaniu tekstu prosił rozmówców o autoryzację i podpisywanie zgody na wykorzystanie materiałów. Wskazał, że próbował wykonać dokumentację fotograficzną, ale udało mu się to tylko w jednym przypadku. Podzielił się doświadczeniami z poszukiwania osób, z którymi chciał przeprowadzić wywiady. Wymienił, że przy wyszukiwaniu świadków historii wykorzystał kontakty osobiste – rodzinę, znajomych, a także poleconych przez nich kolejnych rozmówców (metoda kuli śnieżnej). Badacz miał przygotowany kwestionariusz, który podczas wywiadu służył mu tylko jako sugestia czy punkt odniesienia. Informował  rozmówców o swoim celu, którym było zebranie materiałów do prac dyplomowych. Starał się słuchać rozmówców, nie przerywał im, nie oceniał. Wskazał, że zwracał uwagę na prawdomówność swoich rozmówców. Docenił pomoc swoich promotorów i archiwistów w pracowniach naukowych.

Spotkanie moderowała Monika Płuciennik, prezes Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Po wygłoszonym wykładzie do Łukasza Szkwarka skierowano sporo pytań. Pytano go m. in. o przekazanie nagrań z przeprowadzonych wywiadów, aktualną sytuację w Miastku. Uczestnicy spotkania podzielili się także własnymi doświadczeniami z przeprowadzanych rozmów ze świadkami historii na inne tematy.

Po dyskusji Monika Płuciennik zaprezentowała przyniesioną przez Łukasza Szkwarka nagrodę za wyróżnienie w konkursie na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”. Na koniec spotkania pani Prezes wręczyła prelegentowi publikację wydaną z okazji 50-lecia Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Opracował:

Łukasz Grochowski

XIII Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”

Zapraszamy uczniów – dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Gdańska – do udziału w XIII edycji Miejskiego Konkursu Genealogicznego „Moja Pomorska Rodzina”. Głównym organizatorem konkursu jest Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Gdańsk przy współudziale Urzędu Miejskiego w GdańskuSzkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku, Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów PolskichPomorskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”.
 
Konkurs ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Prace można składać w trzech kategoriach:
 • drzewo genealogiczne lub korzenie rodziny,
 • album „Historia mojej rodziny”,
 • prezentacja multimedialna (możliwe formy: pokaz slajdów, film, animacja, strona internetowa lub blog).
Termin składania prac konkursowych upływa 20 kwietnia 2018 roku. Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

Kaszuby 2017 – tak było

W pierwszy weekend października członkowie gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich spotkali się ma tradycyjnym, corocznym wyjeździe szkoleniowym „KASZUBY 2017”. Miejscem szkolenia był Hotel Garczyn w Garczynie, a tematem przewodnim „CO W TRAWIE PISZCZY? Archiwistyka na progu zmian”.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek 6 października od wieczoru integracyjnego archiwistów.  W sobotę od rana trwały wykłady szkoleniowe, w tym m.in. wygłoszone zostało sprawozdanie z VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów w Kielcach oraz sprawozdanie ze XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP w Kielcach. Omówiono również zmiany w metodyce archiwalnej związane z wdrożeniem ZoSIA. Archiwiści wymienili się praktycznymi poradami. Po obiedzie odbyła się wycieczka piesza do Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana S.A. połączona ze zwiedzaniem fabryki. Wieczorem archiwiści spotkali się w sali konferencyjnej Hotelu Garczyn w Garczynie kontynuując dyskusję w mniej formalnej atmosferze. Spotkanie archiwistów zakończyło uroczyste śniadanie w niedzielny poranek.

Fotografie ze szkolenia obejrzeć można w naszej galerii.

Kolejne takie spotkanie za rok.

Zaproszenie na „wodowanie” książki J. Żurawińskiego o historii Stoczni Gdańskiej

Fundacja Promocji Solidarności i Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej zapraszają na „wodowanie” książki Jarosława Żurawińskiego pt. „Zarys Historii Stoczni Gdańskiej 1844 – 2017”, które odbędzie się w środę 18 października o godzinie 17.00 w Sali BHP przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6 w Gdańsku. 

Program spotkania w załączeniu.

Wstęp wolny.

Zaproszenie na wykład Ł. Szkwarka pt. „Wykorzystanie oral history w badaniach nad lokalną historią Solidarności”

Szanowni Członkowie i Sympatycy gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,

serdecznie zapraszamy na wykład Łukasza Szkwarka (Uniwersytet Gdański) pt. „Wykorzystanie oral history w badaniach nad lokalną historią Solidarności”.

Pan Łukasz Szkwarek został wyróżniony w tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez IPN i Instytut Historii PAN na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku” za pracę magisterską pt. NSZZ „Solidarność”. Podregion Miastko w latach 1980-1981.

Wykład odbędzie się 26 października 2017 roku (czwartek) o godzinie 16:30 w Sali BHP przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6 w Gdańsku.

Wstęp wolny!

Współorganizatorem spotkania jest Fundacja Promocji Solidarności. Więcej informacji w załączniku.

Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Oddziału SAP w Gdańsku

Warsztaty archiwalne „Działalność dokumentacyjna”

W piątek, 30 września br. w Bibliotece Gdańskiej PAN odbyły się warsztaty archiwalne poświęcone działalności dokumentacyjnej, czyli świadomemu gromadzeniu dokumentacji będącej źródłem wiedzy na temat współczesnego życia i wydarzeń tworzących historię. Były to już ostatnie warsztaty realizowane w ramach projektu Gdańskie historie, przygotowanego przez Fundację im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie wspólnie z naszym gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Warsztaty poprowadziła Beata Szmytkowska, starszy kustosz w Archiwum Państwowym w Gdańsku, w Oddziale II – materiałów archiwalnych powstałych po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. Gościnnie wystąpili :

Łukasz Grochowski – absolwent historii i archiwistyki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, archiwista w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” , wiceprezes gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,
dr Marcin Westphal – historyk i archiwista, absolwent Uniwersytetu Gdań­skiego, kierownik działu wystawienniczego Muzeum II Wojny Światowej.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

 

VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich

Liczna delegacja naszego gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich wzięła udział w VII Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich, który odbył się w Kielcach, na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, w dniach 20-21 września 2017 roku, pod hasłem „Archiwistyka bez granic”.

Uczestniczyliśmy zarówno w obradach plenarnych, jak i w licznych wykładach, warsztatach i panelach dotyczących m.in.  następujących zagadnień:

 • „Ochrona własności intelektualnej w warsztacie archiwisty”,
 • „Lekcja genealogiczna w archiwach”,
 • „Obsługa użytkowników trudnych, czyli o tym jak nie dać się zaskoczyć”,
 • „Digitalizacja archiwaliów”,
 • „Zaproś konserwatora do współpracy – Zachowanie zasobu zaczyna się od budynków”,
 • „Forum archiwistów rodzinnych”,
 • „Kulturotwórcza rola archiwów regionalnych i lokalnych”,
 • „Zarządzanie dokumentacją współczesną – w kierunku EZD i Records & Information Management”,
 • „Metodyka archiwalna w archiwach – krajobraz przed bitwą”,
 • „Przyszłość i perspektywy edukacji w archiwach”,
 • „Kreowanie pozytywnego wizerunku archiwów i archiwistów”,
 • „Polacy w archiwistyce bez granic”,
 • „Archiwa instytucji nauki i kultury ponad granicami”,
 • „Współpraca archiwów kościelnych z otoczeniem – możliwości i ograniczenia”,
 • „Jakich nauk pomocniczych potrzebują archiwiści?”,
 • „Archiwistyka społeczna – między archiwistyką państwową a prywatną” .

Zachęcamy do pobrania pełnego programu VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich.

Na fotografii autorstwa naszej Prezes, Moniki Płuciennik, przedstawiciele naszego gdańskiego Oddziału przed wejściem do Rektoratu i Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej:

Przedstawiciele gdańskiego Oddziału SAP

Przedstawiciele gdańskiego Oddziału SAP

Więcej fotografii ze zjazdu znaleźć można tutaj.

W kolejnych dniach, 22 i 23 września br. delegaci naszego Oddziału wzięli udział w XV Krajowym Zjeździe Delegatów SAP w Kielcach.