Warning: Declaration of Jhony::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /sap/wp-content/themes/sap/functions.php on line 146
maj 2016 - Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w GdańskuStowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku
loading

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2016

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2016

Międzynarodowy Dzień Archiwów  – INTERNATIONAL ARCHIVES DAY 2016 – to święto obchodzone corocznie 9 czerwca, ustanowione podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Rady Archiwów w 1948 r. będącej pod auspicjami UNESCO. Obchody mają na celu m. in. rozwój i ułatwienie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. Obecnie Rada zrzesza około 1400 instytucji ze 199 krajów świata. Tego dnia archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji i znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw.

Archiwum Państwowe w Gdańsku i Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 9 czerwca o godzinie 9:00 oraz 12:00 zapraszają na wykład, prezentację zdjęć, wycieczkę po magazynach i czytelniach Archiwum KK NSZZ „Solidarność” i Archiwum Państwowego w Gdańsku. Tematem przewodnim imprezy będzie Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 roku w Gdańsku w materiałach archiwalnych Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Archiwum Państwowego w Gdańsku. Impreza rozpocznie się w budynku Komisji Krajowej NSZZ  „Solidarność” (ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk). Oferujemy również wycieczkę z przewodnikiem po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie ewentualnego przybycia (l.grochowski@solidarnosc.org.pl).

Obchody Pomorskiego Dnia Bibliotekarza w Bytowie

14 maja 2016 roku w Bytowie odbyły się obchody Pomorskiego Dnia Bibliotekarza. Organizatorami tej uroczystości byli pracownicy Biblioteki Miejskiej w Bytowie, członkowie Zarządu Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Słupsku. Na spotkanie została zaproszona Monika Płuciennik – Prezes gdańskiego Oddziału SAP.

Pomorski Dzień Bibliotekarza stał się więc okazją do zapoznania się i wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskami bibliotekarzy i archiwistów.

Więcej informacji na temat przebiegu Pomorskiego Dnia Bibliotekarza pod adresem: http://bibliotekabytow.pl/newsy/7/id/634

Zapraszamy na finał XI Miejskiego Konkursu Genealogicznego

Zarząd Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w imieniu własnym oraz współorganizatorów – wśród których znajduje się i nasz Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – zaprasza na finał XI edycji Miejskiego Konkursu Genealogicznego „Moja Pomorska Rodzina”, który odbędzie się w piątek 3 czerwca 2016 r. (piątek) w Gimnazjum nr 1 w Gdańsku (ul. Wilka Krzyżanowskiego 6) połączony z wystawą prac konkursowych.

zaproszenie XI KG MPR

Ekspertyza sytuacji archiwów społecznych w województwie pomorskim

9 maja 2016 r. członkowie gdańskiego SAP zebrali się na spotkaniu związanym z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Ekspertyza sytuacji archiwów społecznych w województwie pomorskim” w ramach konkursu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2016”.  Prezes naszego Oddziału, Monika Płuciennik, omówiła cele i zadania do realizacji oraz harmonogram działań. Członkowie Oddziału zgłosili swoje propozycje dotyczące sposobu realizacji projektu.

Celem projektu jest opracowanie ekspertyzy na temat sytuacji archiwów społecznych w województwie pomorskim, uwzględniającej ocenę stanu zachowania i wartości historycznej zasobu archiwów społecznych, ich roli społecznej, statusu prawnego i potrzeb w zakresie zabezpieczania i ochrony zasobu.

Dalsze informacje wkrótce.