Warning: Declaration of Jhony::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /sap/wp-content/themes/sap/functions.php on line 146
Kronika - Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w GdańskuStowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku
loading

Walne Zebranie Członków SAP Oddział w Gdańsku

Walne Zebranie Członków SAP Oddział w Gdańsku

Szanowni Członkowie gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,

serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków SAP Oddział w Gdańsku, które odbędzie się 7 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00 w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Danusi 4.

W programie Zebrania:
– sprawozdanie Zarządu Oddziału SAP z działalności w latach 2012-2017,
– udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału SAP,
– przeprowadzenie wyborów członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału SAP w Gdańsku na kadencję 2017-2022,
– przeprowadzenie wyboru Delegatów na XV Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, który odbędzie się w dniach 22-23 września 2017 roku w Kielcach.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału SAP w Gdańsku

Współczesne Archiwa Pomorskie

16 kwietnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie SAP z cyklu „Współczesne Archiwa Pomorskie”. Członkowie i miłośnicy Stowarzyszenia mieli okazję zapoznać się z misją Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, a także z organizacją, sposobem funkcjonowania i zasobem Archiwum tej instytucji. Kluczowym punktem spotkania było zwiedzanie wystawy stałej ECS.

IMG_2865IMG_2866IMG_2875

IMG_2871 IMG_2874 IMG_2870

Zebranie zarządu Oddziału SAP w Gdańsku

18 marca 2015 roku w Restauracji „Alizze” w Gdańsku zebrał się Zarząd Oddziału SAP w Gdańsku. Tematem obrad było omówienie spraw bieżących Stowarzyszenia, a także współpracy z przechowawcami dokumentacji płacowo-osobowej. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu czterech nowych Członków SAP.

Posiedzenie Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej SAP w Gdańsku

28 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej SAP w Gdańsku. Członkowie władz zapoznali się ze sprawozdaniem opisowym oraz finansowym Oddziału za 2014 rok oraz harmonogramem działań na 2015 rok.

Coroczne spotkanie podsumowujące działalność Stowarzyszenia

28 stycznia 2015 r. o godzinie 16:30 w Nowej Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Gdańsku odbyło się coroczne spotkanie podsumowujące działalność Stowarzyszenia w 2014 roku. Podczas spotkania Janina Strehlau, pracownica Oddziału ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych APG, zaprezentowała Pracownię Naukową Archiwum, natomiast Jarosław Sianko, kierownik Oddziału Konserwacji APG, zaprezentował magazyny archiwalne oddane do użytku w 2014 roku. Monika Płuciennik przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w 2014 roku. Na zakończenie Piotr Giziński podzielił się wnioskami z wrocławskiej konferencji „Archiwa szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych – osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat”.

I posiedzenie Komitetu ds. Obchodów 50-lecia gdańskiego Oddziału SAP

15 stycznia 2015 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu ds. Obchodów 50-lecia gdańskiego Oddziału SAP. Przedmiotem obrad było przygotowanie książki poświęconej historii gdańskiego Oddziału SAP na przestrzeni półwiecza.

Archiwa instytucji naukowych i szkół wyższych

W dniach 8-9 grudnia 2014 roku Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Archiwum Politechniki Wrocławskiej pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych zorganizowały konferencję „Archiwa instytucji naukowych i szkół wyższych – osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat”. Uczestnikiem wrocławskiej konferencji był członek gdańskiego Oddziału SAP – Piotr Giziński.

Sprawozdanie

Spotkanie opłatkowe Członków SAP

11 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Członków SAP. Początek spotkania miał miejsce o godzinie 16:30 w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku, gdzie ksiądz kanonik Ludwik Kowalski odprawił Mszą Świętą za duszę śp. Stanisława Flisa – w dniu jego 50-tych urodzin. Następnie Członkowie Stowarzyszenia spotkali się w Tawernie Mestwin w Gdańsku, gdzie przy kolacji podzielono się opłatkiem oraz omówiono plan obchodów 50-lecia gdańskiego Oddziału SAP w przypadającego w 2015 roku.

Sprawozdanie „Archiwa Przełomu 1989-1991”

W dniu 8 listopada 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991. Nasi w Sejmie i w Senacie – Obywatelski Klub Parlamentarny 25 lat później”. Słuchaczem konferencji był członek Zarządu gdańskiego Oddziału SAP – Łukasz Grochowski (Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Uniwersytet Gdański).

Sprawozdanie „Archiwa Przełomu”

Warsztaty archiwalne „Kaszuby 2014”

26-28 września 2014 roku w Gościńcu Malinówka w Krzesznej odbyły się warsztaty archiwalne „Kaszuby 2014”. Tegoroczne jesienne spotkanie rozpoczęło się od „wieczoru wspomnień” poświęconego zmarłemu w lipcu 2014 roku wiceprezesowi Oddziału SAP – Stanisławowi Flisowi.

 

Tematem przewodnim sobotnich warsztatów była INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego.

Program szkolenia Kaszuby 2014

 

Wycieczka do Górzna i Brodnicy

6 – 7 września 2014 roku trzej członkowie gdańskiego Oddziału SAP wzięli udział w wycieczce do Górzna i Brodnicy zorganizowanej przez SAP – Oddział w Toruniu.

Plan wycieczki – Brodnica – Górzno

Sprawozdanie

Zebranie Zarządu Oddziału w Gdańsku SAP

12 sierpnia 2014 roku odbyło się zebranie Zarządu Oddziału w Gdańsku SAP. Podczas zebrania podjęto uchwałę na temat uzupełnienia składu Zarządu Oddziału kadencji 2012-2017. Do grona Zarządu weszli: Łukasz Grochowski (Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”) oraz Ewa Kudela (Archiwum Akademii Morskiej w Gdyni).

 

Władze Oddziału

Zebranie Zarządu Oddziału w Gdańsku SAP

31 lipca 2014 roku odbyło się zebranie Zarządu Oddziału w Gdańsku SAP. Celem zabrania było uczczenie zmarłego 20 lipca 2014 roku wiceprezesa Zarządu Oddziału – śp. Stanisława Flisa, a także podsumowanie zagranicznych warsztatów archiwalnych zorganizowanych w Narodowym Archiwum Szwecji – Riksarchivet w dniach 26-29 kwietnia 2014 roku  (link) oraz organizacja jesiennych warsztatów archiwalnych „Kaszuby 2014”.

Śp. Stanisław Flis (1964-2014)

Śp. Stanisław Flis. Fot. Ewa Kowalska.

 

Nekrolog – Dziennik Bałtycki

Nekrolog Gazeta Wyborcza

 

20 lipca 2014 roku w Gdańsku zmarł nagle nasz Kolega i Przyjaciel, długoletni pracownik Archiwum Państwowego w Gdańsku, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Od 1996 roku był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, prezesem i wiceprezesem Oddziału w Gdańsku, a także członkiem Zarządu Głównego SAP.

 

Pozostanie na zawsze w naszych sercach…

 

Stanisław Flis – in memoriam. Skan artykułu Moniki Płuciennik z „Archiwisty Polskiego”

 

Zapraszamy na Zebranie Ogólne SAP Oddział w Gdańsku

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Ogólne SAP Oddział w Gdańsku, które odbędzie się 6 lutego 2014 roku (czwartek), o godzinie 16:30, w siedzibie Archiwum Państwowego w Gdańsku, przy ul. Wałowej 5 (sala 905 -II piętro). Więcej o programie zebrania…, więcej o programie wyjazdu…

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o liczne przybycie.

 

/opracował Stanisław Flis/

Zebranie Zarządu Oddziału Gdańskiego SAP oraz Komisji Rewizyjnej

8 stycznia 2014 roku na Politechnice Gdańskiej odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gdańskiego SAP oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału poświęcone przedstawieniu sprawozdania z działalności statutowej, sprawozdania finansowego oraz planom aktywności Oddziału na 2014 rok.

 

/opracował Stanisław Flis/

Zebranie Ogólne SAP Oddział w Gdańsku

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Ogólne SAP Oddział w Gdańsku, które odbędzie się 6 lutego 2014 roku (czwartek), o godzinie 16:30, w siedzibie Archiwum Państwowego w Gdańsku, przy ul. Wałowej 5 (sala 905 -II piętro). Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o liczne przybycie.

 

/opracował Stanisław Flis/

Spotkanie opłatkowe

10 grudnia 2013 roku o godz. 17.00 odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Oddziału SAP w Gdańsku w tawernie „Mestwin” w Gdańsku. W programie zostały omówione następujące zagadnienia: informacja dotycząca zebrania Zarządu Głównego SAP w Warszawie w listopadzie, konferencji „Rozproszone archiwa NSZZ Solidarność” zorganizowanej w listopadzie 2013 r. w Gdańsku oraz sprawozdanie z działań SAP Oddział w Gdańsku w 2013 roku.

O miejscu spotkania

 

/opracował Stanisław Flis/

Problemy w brakowaniu dokumentacji

4-6 października 2013 roku Zarząd Oddziału SAP w Gdańsku zorganizował dla wszystkich członków wyjazd szkoleniowy Kaszuby 2013 do miejscowości Pażęce koło Stężycy Wyjazd był poświęcony „Problemom w brakowaniu dokumentacji„. W trakcie szkolenia przedstawiono stan prawny oraz wszczęto dyskusję nad problemami selekcji oraz brakowania akt nie tylko w Polsce, ale również w Europie, Ameryce i Australii.

Więcej informacji

 

/opracował Stanisław Flis/

Zebranie Zarządu Oddziału Gdańskiego SAP

5 września 2013 roku na Politechnice Gdańskiej odbyło się zebranie Zarządu Oddziału SAP w Gdańsku. Zebranie zostało poświęcone omówieniu spraw związanych z wyjazdem szkoleniowym SAP na Kaszuby w październiku 2013 roku. Ustalono program wyjazdu oraz przedyskutowano sprawy organizacyjne.

 

/opracował Stanisław Flis/

Zebranie Zarządu Oddziału Gdańskiego SAP

17 kwietnia 2013 roku na Politechnice Gdańskiej odbyło się zebranie Zarządu Oddziału SAP w Gdańsku. Zebranie zostało poświęcone omówieniu spraw związanych z działalnością statutową SAP poruszanych na zebraniu Zarządu Głównego SAP w Warszawie. Przedyskutowano również plany dotyczące działalności bieżącej, a także sprawy organizacyjne Oddziału.

 

/opracował Stanisław Flis/