loading

Kaszuby 2022 – wyjazd szkoleniowy naszego Oddziału

Kaszuby 2022 – wyjazd szkoleniowy naszego Oddziału

Kaszuby 2022 – nasz coroczny wyjazd szkoleniowy

Gdański Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zorganizował coroczny wyjazd szkoleniowy „KASZUBY 2022”.

Wyjazd odbył się w ostatni weekend w dniach 7-9 października 2022 roku (piątek – niedziela). W piątek przeprowadzono dyskusję o patronach i świętach archiwistów. W sobotę odbyły się wykłady szkoleniowe z tegorocznym tematem przewodnim: „Potrzeby użytkowników a kryteria wartościowania dokumentacji w archiwach wojskowych”. Referat wygłosiły Panie Anna Bergier Kierownik Sekcji Ewidencji i Udostępniania Zasobu oraz Maria Brzeska-Wasik Kierownik Sekcji Nadzoru Archiwalnego i Przechowywania Zasobu z Oddziału Zamiejscowego w Gdyni Archiwum Wojskowego w Toruniu. Ostatnie zmiany w archiwalnych przepisach prawa omówiła Pani dr Monika Płuciennik. Sprawozdanie z VIII Powszechnego Zjazdu Archiwistów w Łodzi zaprezentował Pan dr Łukasz Grochowski. Sprawozdanie z I części XVI Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Łodzi przedstawiła wspomniana wcześniej Pani dr Monika Płuciennik. Podczas spotkania poruszono także kwestie programu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – zainicjowaną przez prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Pana Andrzeja Jabłońskiego.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wyjazdu szkoleniowego w Ostrzycach. Fotografie z wydarzenia autorstwa Marii Brzeskiej-Wasik, Łukasza Grochowskiego oraz Kamila Kaliszuka.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Historia szkolnictwa polskiego 1945–1989” – Gdańsk, 12–13 stycznia 2023

Uniwersytet Gdański, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz gdański oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Historia szkolnictwa polskiego 1945–1989”.

Termin: 12–13 stycznia 2023 r.
Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego (zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2022 r. – formularz zgłoszeniowy)

Zasadniczymi celami konferencji są: prezentacja źródeł dotyczących szkół podstawowych i średnich po 1945 r. zgromadzonych w archiwach na terenie Polski oraz za granicą; wymiana doświadczeń związanych z metodami stosowanymi przy opracowywaniu i badaniu tych źródeł oraz dyskusja nad możliwościami ich wykorzystania przy różnego rodzaju badaniach naukowych. Liczymy szczególnie na omówienie i prezentację źródeł dotychczas nieznanych w literaturze i debacie naukowej.

Oprócz namysłu nad źródłami zapraszamy do prezentacji badań na temat funkcjonowania nauczycieli, uczniów i szkół po 1945 r. Do uczestnictwa w konferencji zachęcamy zarówno historyków i archiwistów, ale także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, w tym np. pedagogiki, filozofii, prawa, socjologii czy psychologii.

Konferencję chcielibyśmy rozpocząć od dyskusji na temat źródeł do badań historii szkolnictwa w Polsce po 1945 r., które zgromadzono w archiwach w Polsce i za granicą. Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do wytypowania miejsc, gdzie obecnie znajdują się archiwalia dotyczące polskiego szkolnictwa po II wojnie światowej. Zapraszamy do dyskusji o sytuacji nauczycieli i pracowników oświaty po 1945 r. Ilu ich było? Jakie metody dydaktyczne stosowali? W jaki sposób prowadzili zajęcia dydaktyczne? Jak układały się relacje – z jednej strony – między nauczycielami a uczniami, z drugiej – między pedagogami a dyrekcją? Jak funkcjonowali w ramach ideologiczno-wychowawczych narzuconych przez władze państwowe? Podczas konferencji zamierzamy również przyjrzeć się sytuacji uczniów po II wojnie światowej. Chcemy porozmawiać o tym jakie przysługiwały im prawa oraz jakie ciążyły na nich obowiązki. Pragniemy sprawdzić czy mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz zdolności. Zapraszamy również do dyskusji na temat mody, zainteresowań uczniów oraz ich postaw. Zależy nam również na wieloaspektowym spojrzeniu na szkołę jako „instytucję”, „organizację”, „system”, „emocjonalną przestrzeń” oraz budynek.

Proponowane obszary tematyczne:

 • źródła do badań historii szkolnictwa
 • sytuacja nauczycieli i pracowników oświaty
 • indoktrynacja i inwigilacja środowiska oświatowego (uczniów i nauczycieli)
 • działalność niezależna uczniów i nauczycieli
 • kształcenie kadry pedagogicznej
 • praca dydaktyczna nauczycieli
 • relacje pomiędzy pedagogami a dyrekcją
 • relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami
 • relacje nauczyciel – rodzice
 • prawa uczniów
 • obowiązki uczniów
 • rozwój zainteresowań i zdolności dzieci w szkole
 • szkoła jako instytucja i organizacja
 • emocjonalna przestrzeń w szkole
 • działalność polskich szkół za granicą
 • szkoły mniejszości etnicznych
 • szkolnictwo resortowe
 • budynek szkoły

Sesja posterowa:

Przewidujemy sesję posterową (plakatową), na której zaprezentowane zostaną źródła dotyczące polskiego szkolnictwa po 1945 r. pochodzące z zasobów archiwów, instytucji państwowych i samorządowych, szkół oraz zbiorów prywatnych. Organizatorzy proponują przygotowanie plakatów o wymiarze: szerokość 70 cm i wysokość 100 cm, które zawierać będą takie podstawowe elementy jak skan źródła bądź źródeł, tytuł, data, miejsce przechowywania, opis źródła i jego wartości dla badań historii szkolnictwa polskiego w latach 1945–1989.

Dodatkowe informacje:

Chęć udziału w konferencji wraz z proponowanym tematem referatu lub posteru prosimy przesłać na adres e-mail organizatora: historiaszkolnictwa@ug.edu.pl

Termin zgłoszenia chęci udziału w konferencji (na załączonym formularzu) upływa dnia: 31 października 2022 r.

Obrady konferencji odbywać się będą stacjonarnie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Koszt udziału w konferencji pokrywają organizatorzy. Organizatorzy nie zapewniają noclegów oraz nie pokrywają kosztów transportu.

Szczegółowe informację dotyczące programu konferencji oraz planowanego wydawnictwa podane zostaną przez organizatorów po zakończeniu terminu nadsyłania zgłoszeń na konferencję. Przewidywany termin przesłania przez zainteresowane osoby gotowych tekstów to 13 lutego 2023 r. Maszynopisy artykułów autorzy powinni przesyłać na adres historiaszkolnictwa@ug.edu.pl. Teksty niespełniające wymagań redakcyjnych będą zwracane do autorów z prośbą o uzupełnienia – jeszcze przed skierowaniem ich do recenzji. Teksty powinny być zapisane w formacie Word (.docx) i mieć maksymalnie 1 arkusz (40 tys. znaków). Wszystkie teksty przechodzą proces recenzji.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru wystąpień spośród nadesłanych propozycji.

Komitet organizacyjny: prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński, dr Łukasz Grochowski, dr Jan Hlebowicz, Anna Siekierska.

KOnferencja „Historia szkolnictwa polskiego 1945–1989”

Wystawa „Arcydzieła sztuki polskiej ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Dzieje wędrującej kolekcji”

Kilkunastoosobowa grupa członków i sympatyków gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich wzięła udział w oprowadzaniu kuratorskim po wystawie „Arcydzieła sztuki polskiej ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Dzieje wędrującej kolekcji” w Ratuszu Głównego Miasta. Naszym przewodnikiem była Pani Dorota Powirska z Muzeum Gdańska.

 

Dzieła wybitnych polskich malarzy to wizualna podróż przez szlachecką tradycję i historię, kulturę dworu i wsi oraz rodzime uniwersum wizji, wyobrażeń i mitów. Poza najbardziej znanymi polskimi malarzami, czyli Matejką, Malczewskim oraz Kossakami, na wystawie zaprezentowane zostały również obrazy Boznańskiej, Hofmana, Stanisławskiego, Mehoffera, Chełmońskiego. Historia „wędrującej kolekcji” to ponad 65 obrazów i rzeźb w Ratuszu Głównego Miasta zaprezentowanych dzięki współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach.

 

Fotografie z wydarzenia autorstwa Marii Brzeskiej-Wasik.

VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich – Łódź 2022

Liczna delegacja naszego gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich wzięła udział w VIII Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich, który odbył się w Łodzi, na terenie Wydziału Filologicznego, w dniach 7-9 września 2022 roku, pod hasłem „ARCHIWA – ZWIERCIADŁA CZASU, SKARBNICE PAMIĘCI”. Uczestniczyliśmy zarówno w obradach plenarnych, jak i wykładach, warsztatach i panelach dotyczących następujących zagadnień:
 • wartościowanie dokumentacji,
 • prawo archiwalne,
 • archiwa życia codziennego,
 • informacja – nośnik – pamięć,
 • małe ojczyzny w dokumencie.
W dniach 9-10 września, także w Łodzi, na terenie Wydziału Filologicznego odbył się XVI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z udziałem naszym delegatów (Anna Bergier, Anna Brzeska-Wasik, Piotr Giziński, Łukasz Grochowski, Jolanta Musiał, Monika Płuciennik).
 
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z VIII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich oraz XVI Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. 
 

VIII Powszechny Zjazd Archiwistów już wkrótce!

VIII Powszechny Zjazd Archiwistów – Łódź 2022

Szanowni Członkowie gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,
 
przypominamy, że zostały ostatnie dni (do 30 czerwca 2022 r.) na zgłoszenie swojego udziału w VIII Powszechnym Zjeździe Archiwistów, który odbędzie się w dniach od 7 do 9 września 2022 roku w Łodzi.  Hasło VIII PZA to „ARCHIWA – ZWIERCIADŁA CZASU, SKARBNICE PAMIĘCI
 
Zasady uczestnictwa, w tym formularz karty uczestnika można odnaleźć tutaj:
 
Natomiast program VIII PZA oraz wydarzeń mu towarzyszących tutaj:
 
Warto także przypomnieć sobie relację z VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów w Kielcach z 2017 roku:
 
Serdecznie zachęcamy do udziału w VIII Powszechnym Zjeździe Archiwistów w Łodzi.
 
Zarząd Oddziału
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
w Gdańsku
 

Pomoc dla archiwistów ukraińskich

Pomoc dla archiwistów ukraińskich 🇺🇦

Archiwa Państwowe i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich uruchamiają akcję pomocy dla koleżanek i kolegów archiwistów i ich rodzin z Ukrainy. Deklarujemy pomoc w znalezieniu tymczasowego zakwaterowania oraz wsparcie finansowe na pierwsze niezbędne potrzeby. Pomoc będzie realizowana wyłącznie na terenie Polski. Wszystkie osoby, które dotrą do Polski mogą zgłaszać się do specjalnie w tym celu uruchomionych punktów kontaktowych:

👉 Archiwum Państwowe w Przemyślu – email: pomoc@przemysl.ap.gov.pl

👉 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie – email: pomoc@lublin.ap.gov.pl

Dodatkowo w sprawach nagłych podajemy telefon kontaktowy do kolegów ze Stowarzyszenia Archiwistów Polskich: 609 050 234 oraz adres e-mail: pomoc@sap.waw.pl.

Допомога українським архівістам 🇺🇦

Державний архів та Асоціація польських архівістів розпочинають акцію допомоги друзям та архівістам та їхнім родинам з України. Заявляємо про допомогу в пошуку тимчасового житла та фінансову підтримку на перші необхідні потреби. Допомога буде реалізована лише в Польщі. Усі особи, які прибувають до Польщі, можуть звернутися до контактних пунктів, створених спеціально для цієї мети:

👉 Державний архів у Перемишлі – електронна адреса: pomoc@przemysl.ap.gov.pl

👉 Державний архів у Любліні, Хелмська філія – електронна адреса: pomoc@lublin.ap.gov.pl

Крім того, у невідкладних справах ми надаємо контактний телефон до членів Асоціації польських архівістів: 609 050 234 та адресу електронної пошти: pomoc@sap.waw.pl.

Pomoc dla archiwistów ukraińskich - solidarni z Ukrainą

Apel SAP o wsparcie dla Ukrainy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Archiwiści!

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich podjętą uchwałą postanowiło udzielić wsparcia finansowego naszym sąsiadom na Ukrainie cierpiącym w wyniku agresji militarnej na ich kraj. Pieniądze przekazane zostaną do dyspozycji Polskiej Akcji Humanitarnej.
 
Jednocześnie gorąco zachęcamy członków Stowarzyszenia o indywidualne datki, które można przekazywać na dedykowane strony PAH lub innych profesjonalnych organizacji zajmujących się niesieniem pomocy potrzebującym. Jesteśmy przekonani, że nasza prośba nie pozostanie bez odzewu, a społeczność archiwalna jak zwykle okaże wielkie serce.
 
Poniżej link do strony PAH:
 
Monika Płuciennik
Prezes Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Webinarium: Plakaty, bilety, ulotki, gazety. Opracowanie druków ulotnych

Plakaty, bilety, ulotki, gazety. Opracowanie druków ulotnych

 

Warsztaty archiwalne i genealogiczne

 

Zapraszamy serdecznie na webinarium pt. Plakaty, bilety, ulotki, gazety. Opracowanie druków ulotnych, które organizujemy we współpracy z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”.

Poprowadzi je Pani dr Jolanta Musiał, kustosz w gdyńskim Oddziale Archiwum Państwowego w Gdańsku, absolwentka m.in. archiwistyki specjalność zarządzanie dokumentacją współczesną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Webinarium adresowane jest do archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii, archiwistyki i genealogii, kolekcjonerów archiwaliów oraz bibliotekarzy. Historyk, chcąc jak najpełniej opisać badaną przez siebie rzeczywistość, sięga do różnorodnych źródeł. Wśród nich coraz częściej pojawiają się materiały ulotne. Zajęcia pokazują jak postępować z materiałami archiwalnymi, tak by nie zalegały zapomniane w archiwalnych pudłach, ale by pomagały w badaniu przeszłości. 

Webinarium odbędzie się 26-27 października (wtorek-środa) w godzinach od 16:30 do 18:45 za pośrednictwem platformy Zoom. Potrwa dwa kolejne popołudnia.

Udział w webinarium jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja (pod adresem https://app.evenea.pl/event/ulotne/). Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do spotkania.

Będzie to już trzecie w naszym jesiennym cyklu webinariów archiwalnych i genealogicznych dofinansowanych ze środków Miasta Gdańska. Kolejne warsztaty online to:

 • Informatyka w służbie genealogii. Prezentacja programów do tworzenia drzew genealogicznych – 9-10 listopada (wtorek-środa) w godzinach od 16:30 do 18:45.
 • Jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć i B…. Pozametrykalne źródła wykorzystywane do badań genealogicznych – 23-24 listopada (wtorek-środa) w godzinach od 16:30 do 18:45.

Więcej: http://sap.archiwapomorskie.pl/2021/09/16/cykl-warsztatow/

Serdecznie zapraszamy!

Osoba prowadząca:

Dr Jolanta Musiał, Archiwum Państwowe w Gdańsku Odział w Gdyni. Absolwentka archiwistyki specjalność zarządzanie dokumentacją współczesną na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie kustosz w gdyńskim Oddziale Archiwum Państwowego w Gdańsku. Wiceprezes gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Autorka publikacji poświęconych materiałom archiwalnym zgromadzonym w gdańskim archiwum i problemom metodycznym towarzyszącym ich opracowaniu.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Obowiązek informacyjny

Informujemy, iż Państwa dane (imię i nazwisko oraz email) usuwane są z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu webinarium.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) informujemy, że kontakt z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” jest jednoznaczny z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby realizacji podnoszonej przez Państwa sprawy. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z zakresem i zasadami określonymi w informacji na temat obowiązku informacyjnego opublikowanej na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.archiwapomorskie.pl/przetwarzanie-danych-osobowych-obowiazek-informacyjny/.

Zapraszamy na jesienny cykl webinariów

Warsztaty archiwalne i genealogiczne

Już wkrótce rozpoczynamy cykl warsztatów online, realizowanych wspólnie z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”.

Planujemy następujące webinaria:

 1. Nasze wielkie i małe historie. Postępowanie z dokumentacją w organizacjach pozarządowych – 28-29 września (wtorek-środa) w godzinach od 16:30 do 18:45.
 2. „Po pierwsze nie szkodzić” – profilaktyka konserwatorska dla amatorów – 12-13 października (wtorek-środa) w godzinach od 16:30 do 18:45.
 3. Plakaty, bilety, ulotki, gazety. Opracowanie druków ulotnych – 26-27 października (wtorek-środa) w godzinach od 16:30 do 18:45.
 4. Informatyka w służbie genealogii. Prezentacja programów do tworzenia drzew genealogicznych – 9-10 listopada (wtorek-środa) w godzinach od 16:30 do 18:45.
 5. Jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć i B…. Pozametrykalne źródła wykorzystywane do badań genealogicznych – 23-24 listopada (wtorek-środa) w godzinach od 16:30 do 18:45.
Webinaria odbędą się za pośrednictwem platformy Zoom. Każde potrwa dwa kolejne popoludnia. Udział w nich jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do spotkania.
 
Zapisy na pierwsze webinarium: https://app.evenea.pl/event/dokumentacja/.
 
Zapraszamy!
 
Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.
 
Informujemy, iż Państwa dane (imię i nazwisko oraz email) usuwane są z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu webinarium.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) informujemy, że kontakt z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” jest jednoznaczny z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby realizacji podnoszonej przez Państwa sprawy. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z zakresem i zasadami określonymi w informacji na temat obowiązku informacyjnego opublikowanej na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.archiwapomorskie.pl/przetwarzanie-danych-osobowych-obowiazek-informacyjny/.

Zapraszamy na konferencję z cyklu „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu”

Serdecznie zapraszamy archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań na IV konferencję z cyklu „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu” pt. „Pójdź, dziecię! ja Cię uczyć każę! Świadectwa życia szkolnego na Pomorzu”, która odbędzie się 11 września 2021 r. (sobota) w godzinach 09.30 – 14.00 Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku (przy ulicy Długiej 46/47).

Konferencja organizowana jest przez Fundację im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Gdańska.

To już czwarta konferencja z cyklu „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu”! Tematem przewodnim konferencji, której tytuł (Pójdź, dziecię! ja Cię uczyć każę!) zaczerpnęliśmy z wiersza Marii Konopnickiej „Przed sądem”, jest historia szkolnictwa na Pomorzu w oparciu o materiały zachowane w archiwach społecznych, prywatnych i szkolnych. Nasze spotkania kierowane są do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osób prywatnych i innych podmiotów prowadzących archiwa społeczne lub rodzinne.

Do pobrania: program konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.  Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: https://app.evenea.pl/event/przyszloscpamieci2021/.

UWAGA: Ze względu na obostrzenia spowodowane epidemią COVID-19 liczba miejsc jest MOCNO ograniczona. Prosimy o śledzenie informacji o aktualnych obostrzeniach.

Informujemy, że Państwa dane zostaną usunięte z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu konferencji. Prosimy też zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy!

IV konferencja z cyklu „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu”

Serdecznie zapraszamy archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań na IV konferencję z cyklu „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu” pt. „Pójdź, dziecię! ja Cię uczyć każę! Świadectwa życia szkolnego na Pomorzu”, która odbędzie się 11 września 2021 r. (sobota) w godzinach 09.30 – 14.00 Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku (przy ulicy Długiej 46/47).

Konferencja organizowana jest przez Fundację im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Gdańska.

To już czwarta konferencja z cyklu „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu”! Tematem przewodnim konferencji, której tytuł (Pójdź, dziecię! ja Cię uczyć każę!) zaczerpnęliśmy z wiersza Marii Konopnickiej „Przed sądem”, jest historia szkolnictwa na Pomorzu w oparciu o materiały zachowane w archiwach społecznych, prywatnych i szkolnych. Nasze spotkania kierowane są do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osób prywatnych i innych podmiotów prowadzących archiwa społeczne lub rodzinne.

Program konferencji

 • Powitalna kawa (9:30-10:00)
 • Część I (10:00-11:40):
  • 10:00-10:15 dr Monika Płuciennik (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich), Iwona Flis (Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”): Powitanie gości, słowo wstępne.
  • 10:15-10:40 Anna Siekierska, Uniwersytet Gdański: Gdyńskie szkoły powszechne w latach 1945-1956.
  • 10:40-11:00 dr Jacek Rześniowiecki, VLO w Gdańsku: Szkoła od zawsze. V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku – Oliwie.
  • 11:00-11:20 Katarzyna Szczepańska, SP 45 w Gdańsku: Szkoła w czasach PRL-u. Z archiwum Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku.
  • 11:20-11:40 dr Jacek Górski, Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku: Jak rodziła się „Solidarność” w jednej z gdańskich podstawówek.
 • Przerwa kawowa (11:40-12:10)
 • Część II (12:10-13:50):
  • 12:10-12:30 Adriana Kapała, Centrum Archiwistyki Społecznej: Cyfrowo i w terenie – działania edukacyjne w archiwach społecznych.
  • 12:30-12:50 Andrzej Ługin, Gdańsk Strefa Prestiżu: Świadectwa szkolne ze szkół gdańskich i pomorskich.
  • 12:50-13:10 Mariusz Momont, Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne: Nauczyciele, uczniowie i szkoły II RP – materiały źródłowe do projektu Lista Szkolna.
  • 13:10-13:30 prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański: Politechnika Lwowska i Politechnika Gdańska – ciągłość tradycji.
  • 13:30-13:50 dr Monika Płuciennik, Uniwersytet Gdański: Co kryje archiwum szkoły wyższej? 50 lat Uniwersytetu Gdańskiego. 
 • Podsumowanie i dyskusja (13:50-14:00)

Udział w konferencji jest bezpłatny.  Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: https://app.evenea.pl/event/przyszloscpamieci2021/.

Informujemy, że Państwa dane zostaną usunięte z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu konferencji. Prosimy też zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych głównego organizatora.

Ogłaszamy zwycięzców naszego Plebiscytu na „Archiwalne Źródło Roku 2021”

Niniejszym ogłaszamy werdykt naszego Plebiscytu na „Archiwalne Źródło Roku 2021”

Do plebiscytu na „Archiwalne Źródło roku 2021” zgłoszono 31 źródeł, z czego 28 spełniło warunku regulaminu i zakwalifikowało się do głosowania.

W dniach od 7 do 11 czerwca 2021 roku, czyli podczas trwania Międzynarodowego Tygodnia Archiwów odbyło się głosowanie internetowe, a także głosowanie Komisji Archiwistów.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria 1. Źródło archiwalne dokumentujące najbardziej przełomowe wydarzenia:

 1. I miejsce i tytuł GRAND PRIX – Indeks pierwszego studenta Uniwersytetu Gdańskiego – Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. II miejsce – Oświadczenie przedstawicieli służby zdrowia zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” – Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 3. III miejsce – Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 24 września 1946 roku w sprawie otwarcia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku – Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego.

Kategoria 2. Źródło archiwalne o największych walorach estetycznych i artystycznych:

 1. I miejsce i tytuł GRAND PRIX – Dyplom okolicznościowy zawierający menu uroczystego śniadania wydanego w związku z wizytą cesarza Wilhelma II Hohenzollerna w Malborku – Archiwum Państwowe w Malborku.
 2. II miejsce – Aktorzy Teatrzyku „Rąk Co to” – Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
 3. III miejsce ex aequo:

Kategoria 3. Najciekawsze, najbardziej zaskakujące źródło archiwalne (tzw. curiosum):

 1. I miejsce i tytuł GRAND PRIX – Pewien istotny fragment zbioru zdarzeń minionego 100-lecia w symetrycznym zapisie wg nowej rachuby czasu” – Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. II miejsce – Odręcznie wykonane karty do gry z Sierpnia 1980 roku wykonane w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni – Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
 3. III miejsce – Księga metrykalna z wpisem chrztu Marii Rozalii Jacobi – Archiwum Archidiecezjalne w Gdańsku-Oliwie.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

W ciągu 3 dni skontaktujemy się z osobami, które zgłosiły zwycięskie dokumenty w celu ustalenia sposobu odbioru nagród.

Bardzo dziękujemy pomysłodawcom Plebiscytu, jego realizatorom, osobom, które zgłosiły źródła do Plebiscytu, a przede wszystkim głosującym. 

Zapraszamy za rok!

Pełen werdykt.

Plebiscyt na „Archiwalne Źródło Roku 2021” – głosowanie

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Archiwów zapraszamy do zabawy i … głosowania w plebiscycie na Archiwalne Źródło Roku 2021. W dniach od 7 do 11 czerwca każdy internauta może oddać z danego adresu e-mail 1 głos dziennie na nominowane źródło archiwalne w każdej z trzech kategorii.

Głosowanie odbywa się pod linkiem: https://forms.gle/ierxZybUVvNUPJAp7.

A oto nominowani w poszczególnych kategoriach:

1. Źródło Archiwalne Roku dokumentujące najbardziej przełomowe wydarzenia,

2. Źródło Archiwalne Roku o największych walorach estetycznych i artystycznych,

3. Najciekawsze, najbardziej zaskakujące Źródło Archiwalne Roku (tzw. curiosum).

Serdecznie zapraszamy!

Nominowanych można też obejrzeć tu:

Plebiscyt „Archiwalne Źródło Roku 2021”

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Archiwów 2021

zapraszamy do udziału w plebiscycie na

„Archiwalne Źródło Roku 2021”

Posiadasz skarb archiwalny albo wiesz o jego istnieniu? Zgłoś go do plebiscytu.

W konkursie mogą brać udział źródła archiwalne (dokumenty, listy, mapy, fotografie, itp.) powstałe lub przechowywane na terenie obecnego województwa pomorskiego lub tego terenu dotyczące od średniowiecza do współczesności.

Zgłoszenia przyjmujemy w trzech kategoriach:

1. Źródło Archiwalne Roku dokumentujące najbardziej przełomowe wydarzenia,

2. Źródło Archiwalne Roku o największych walorach estetycznych i artystycznych,

3. Najciekawsze, najbardziej zaskakujące Źródło Archiwalne Roku (tzw. curiosum).

 

Do każdej kategorii jeden Zgłaszający może zgłosić po jednym źródle archiwalnym.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem konkurs@archiwapomorskie.pl do 05 czerwca 2021 roku, do godz. 23:59:59.

Głosowanie odbędzie się on-line w dniach 7-11 czerwca 2021 roku.

 

Regulamin konkursu znajduje się TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ.

Organizatorem plebiscytu jest Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku.

 

plakat plebiscytu archiwalne źródło roku 2021

 

Fitness w zakładzie pracy

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy, którą przygotowaliśmy wspólnie z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”. Z archiwum Fundacji pochodzą fotografie nieznanego autora, przedstawiające pracowników Spółdzielni Pracy „Śnieżka” w Sopocie w trakcie ćwiczeń w miejscu pracy. Uzupełniają je zdjęcia z imprez pracowniczych, kilka ujęć w trakcie pracy, a także fotografia firmowej ciężarówki oraz kilka dokumentów dotyczących programu krzewienia kultury fizycznej w miejscu pracy. Zapraszamy do obejrzenia wystawy:

Pozametrykalne źródła do badań genealogicznych

Serdecznie zapraszamy gdańskich archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii, archiwistyki i genealogii oraz kolekcjonerów archiwaliów na webinarium pt. Pozametrykalne źródła do badań genealogicznych, które odbędzie się w dwóch częściach w dniach:

▶️ Część I – wtorek 1 grudnia, godz. 16:30 – 18:45
▶️ Część II – środa 2 grudnia, godz. 16:30 – 18:45

Będzie to ilustrowany przykładami przewodnik po pozametrykalnych źródłach do badań genealogiczno-historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza. Udział w webinarium jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja: https://app.evenea.pl/event/pozametrykalne/

Zarejestrowane osoby otrzymają link do webinarium przed jego rozpoczęciem.

Cykl webinariów realizowany jest w ramach projektu „Historie zapisane w archiwaliach – gdańskie warsztaty archiwalne i genealogiczne”, przygotowanego przez Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z naszym  gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Janusz Groth – członek zarządu Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Absolwent Wydziału Elektroniki na Politechnice Gdańskiej. Historyk – amator, od wielu lat badający rodzinne dzieje. Najważniejszym z dotychczasowych dokonań jest obszerna monografia „Dzieje rodziny Grothów z Zelewa” (współautor Bogusław Szczygieł).  Meloman, autor recenzji i publikacji dotyczących muzyki rockowej.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska. 

Informujemy, iż Państwa dane (imię i nazwisko oraz email) usuwane są z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu webinarium.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) informujemy, że kontakt z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” jest jednoznaczny z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby realizacji podnoszonej przez Państwa sprawy. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z zakresem i zasadami określonymi w informacji na temat obowiązku informacyjnego opublikowanej na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.archiwapomorskie.pl/przetwarzanie-danych-osobowych-obowiazek-informacyjny/.

Zapraszamy na wykład online „Polska terminologia archiwalna w źródłach prawa”

Szanowni Członkowie i Sympatycy gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,
 

Serdecznie zapraszamy na wykład online dr Moniki Płuciennik (Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego) pt. „Polska terminologia archiwalna w źródłach prawa„, połączony z promocją książki pod tym samym tytułem. 

Organizatorem spotkania jest gdański Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Książka dostępna jest w w wersjach: PDF (2,94 MB), ePub (843 KB), Mobi (7,26 MB) pod adresem https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/wydawnictwa/publikacje-ndap/nowo%C5%9Bci-wydawnicze.

Wykład odbędzie się on-line (na zoomie) dnia 26 listopada (czwartek) o godzinie 18.00. Wstęp wolny. Wystarczy się ZAREJESTROWAĆ, a otrzymacie Państwo link do spotkania. 

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Oddziału SAP w Gdańsku

 

Państwa dane wykorzystywane są jedynie w celu realizacji wydarzenia i usuwane są z formularza elektronicznego niezwłocznie po jego zakończeniu. 

Zapraszamy na webinarium „ABC archiwum społecznego”

Serdecznie zapraszamy gdańskich archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii, archiwistyki i genealogii, kolekcjonerów archiwaliów, na webinarium „ABC archiwum społecznego, czyli jak założyć i prowadzić archiwum społeczne„, które odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2020 r. (część I – wtorek, część II – środa) w godzinach 16:30 – 18.45. 

Podczas webinarium dowiemy się, dlaczego Państwa szuflady, pudła i dyski ze starymi dokumentami nazywają się archiwum społecznym, a także jak prowadzić działalność archiwalną w polegającą na gromadzeniu, ewidencjonowaniu, przechowywaniu, opracowaniu, zabezpieczeniu, udostępnianiu i upowszechnianiu materiałów archiwalnych.

Udział w webinarium jest bezpłatny, ale wymagana jest REJESTRACJA. Zarejestrowane osoby otrzymają link do webinarium przed jego rozpoczęciem.

Cykl webinariów realizowany jest w ramach projektu „Historie zapisane w archiwaliach – gdańskie warsztaty archiwalne i genealogiczne”, przygotowanego przez Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z naszym gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Osoba prowadząca:

Dr Monika Płuciennik – absolwentka historii i archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor nauk historycznych. Do lutego 2019 roku pracowała jako kustosz w oddziale akt dawnych Archiwum Państwowego w Gdańsku. Obecnie kierownik Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Prezeska gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Pasjonatka genealogii, archiwistyki i muzyki dawnej.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska. 

Informujemy, iż Państwa dane (imię i nazwisko oraz email) usuwane są z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu webinarium.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) informujemy, że kontakt z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” jest jednoznaczny z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby realizacji podnoszonej przez Państwa sprawy. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z zakresem i zasadami określonymi w informacji na temat obowiązku informacyjnego opublikowanej na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.archiwapomorskie.pl/przetwarzanie-danych-osobowych-obowiazek-informacyjny/.

Zapraszamy na webinarium „Opracowywanie fotografii”

Serdecznie zapraszamy gdańskich archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii, archiwistyki i genealogii oraz kolekcjonerów archiwaliów na webinarium pt. Opracowywanie fotografii, które odbędzie się w dwóch częściach w dniach:
– Część I – wtorek 3 listopada, godz. 16:30 – 18:45
– Część II – środa 4 listopada, godz. 16:30 – 18:45

Celem warsztatów jest przedstawienie zasad opracowywania fotografii, znajdujących się w zbiorach prywatnych. Uczestnicy zapoznają się z rozwojem metodyki porządkowania tego rodzaju archiwaliów oraz obowiązującymi obecnie wytycznymi w tym zakresie.

Udział w webinarium jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja: https://app.evenea.pl/event/opracowujemyfotografie/

Zarejestrowane osoby otrzymają link do webinarium przed jego rozpoczęciem.

Cykl webinariów realizowany jest w ramach projektu „Historie zapisane w archiwaliach – gdańskie warsztaty archiwalne i genealogiczne”, przygotowanego przez Fundację im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Osoba prowadząca: dr Jolanta Musiał, Archiwum Państwowe w Gdańsku Odział w Gdyni. Absolwentka archiwistyki specjalność zarządzanie dokumentacją współczesną na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie kustosz w gdyńskim Oddziale Archiwum Państwowego w Gdańsku. Wiceprezes gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Autorka publikacji poświęconych materiałom archiwalnym zgromadzonym w gdańskim archiwum i problemom metodycznym towarzyszącym ich opracowaniu.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Informujemy, iż Państwa dane (imię i nazwisko oraz email) usuwane są z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu webinarium.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) informujemy, że kontakt z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” jest jednoznaczny z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby realizacji podnoszonej przez Państwa sprawy. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z zakresem i zasadami określonymi w informacji na temat obowiązku informacyjnego opublikowanej na stronie internetowej pod adresem: http://www.archiwapomorskie.pl/przetwarzanie-danych-osobowych-obowiazek-informacyjny/.

Zapraszamy na wykład online pt. „Nauczyciele gdyńskich szkół powszechnych 1945-1956. Charakterystyka zbiorowości”

Serdecznie zapraszamy na wykład online członkini naszego oddziału, Pani Anny Siekierskiej, pt. „Nauczyciele gdyńskich szkół powszechnych 1945-1956. Charakterystyka zbiorowości”. Spotkamy się 28 maja 2020 r. o godzinie 18.00 na Zoomie.  

Organizatorami wydarzenia jest Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oddział w Gdańsku oraz Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego.

Wstęp wolny. Wystarczy się zarejestrować, a otrzymacie Państwo link do spotkania. Zapraszamy!

 

Granty dla organizacji na udostępnianie cyfrowych zasobów archiwalnych i muzealnych

Program „Kultura w sieci” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie prezentacji wydarzeń kulturalnych i udostępnianie zasobów kulturalnych on-line.  W dobie epidemii jest to sposób na utrzymanie kontaktu pomiędzy organizacjami pozarządowymi a ich odbiorcami. Aplikowanie jest uproszczone, ale termin końcowy już się zbliża (20 kwietnia), więc zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami i do składania wniosków.

Wśród dofinansowanych działań znalazło się udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, termin realizacji maj-październik 2020, wysokość grantów od 5 tys. do 150 tys. zł. Więcej…

 

Obraz Jerzy Górecki z Pixabay.

IV konferencja z cyklu „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu”

UWAGA!

Szanowni Państwo, zmuszeni zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i atmosferą zagrożenia podjęliśmy decyzję o odwołaniu naszej konferencji. Nie odbędzie się ona w planowanym terminie 28 marca br., ale gdy tylko będzie to możliwe, podamy Państwu nowy, bezpieczny termin naszego wydarzenia.

Pozostańmy w zdrowiu.

…………

Serdecznie zapraszamy archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań na IV konferencję z cyklu „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu” pt. „Pójdź, dziecię! ja Cię uczyć każę! Świadectwa życia szkolnego na Pomorzu”, która odbędzie się w dniu 28 marca 2020 r. (sobota) w godzinach 09.30 – 14.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35).

Konferencja organizowana jest przez Fundację im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z naszym  gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Partnerami są Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku.

To już czwarta konferencja z cyklu „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu”! Tematem przewodnim konferencji, której tytuł (Pójdź, dziecię! ja Cię uczyć każę!) zaczerpnęliśmy z wiersza Marii Konopnickiej „Przed sądem”, jest historia szkolnictwa na Pomorzu w oparciu o materiały zachowane w archiwach społecznych, prywatnych i szkolnych. Nasze spotkania kierowane są do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osób prywatnych i innych podmiotów prowadzących archiwa społeczne lub rodzinne.

Program konferencji

 • Powitalna kawa (9:30-10:00)
 • Część I (10:00-12:00):
  • dr Monika Płuciennik (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich), Iwona Flis (Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”): Powitanie gości, słowo wstępne.
  • Anna Siekierska, Uniwersytet Gdański: Gdyńskie szkoły powszechne w latach 1945-1956.
  • dr Jacek Rześniowiecki, VLO w Gdańsku: Szkoła od zawsze. V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku – Oliwie.
  • Katarzyna Szczepańska, SP 45 w Gdańsku: Szkoła w czasach PRL-u. Z archiwum Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku.
  • dr Jacek Górski, Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku: Jak rodziła się „Solidarność” w jednej z gdańskich podstawówek.
 • Przerwa kawowa (12:00-12:20)
 • Część II (12:20-14:30):
  • Andrzej Ługin, Gdańsk Strefa Prestiżu: Świadectwa szkolne ze szkół gdańskich i pomorskich.
  • Mariusz Momont, Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne: Nauczyciele, uczniowie i szkoły II RP – materiały źródłowe do projektu Lista Szkolna.
  • dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. Politechniki Gdańskiej: Politechnika Lwowska i Politechnika Gdańska – ciągłość tradycji.
  • dr Monika Płuciennik, Uniwersytet Gdański: Co kryje archiwum szkoły wyższej? 50 lat Uniwersytetu Gdańskiego. 
 • Podsumowanie i dyskusja (13:40-14:00)

Udział w konferencji jest bezpłatny.  Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: https://przyszloscpamieci2020.evenea.pl/.

Informujemy, że Państwa dane zostaną usunięte z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu konferencji. Prosimy też zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych głównego organizatora.

Zapraszamy na wykład pt. „Nauczyciele gdyńskich szkół powszechnych 1945-1956. Charakterystyka zbiorowości”.

UWAGA! ODWOŁANY WYKŁAD!  Szanowni Państwo, niestety wykład Pani Anny Siekierskiej na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 12 marca br. został odwołany ze względu na zawieszenie wszelkich wydarzeń organizowanych na tej uczelni. Przyczyną jest zagrożenie epidemiologiczne.

……………………………………….

Serdecznie zapraszamy na wykład członkini naszego oddziału, Pani Anny Siekierskiej, pt. „Nauczyciele gdyńskich szkół powszechnych 1945-1956. Charakterystyka zbiorowości”. Wykład odbędzie się 12 marca br. o godz. 16.00 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego w sali 2.7.

Organizatorami wydarzenia jest Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oddział w Gdańsku oraz Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego.

Wstęp wolny.

Plakat z zaproszeniem na wykład pod tytułem "Nauczyciele gdańskich szkół powszechnych 1945-1956. Charakterystyka zbiorowości"

Zakończenie cyklu warsztatów archiwalnych

Nasze Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku wspólnie z Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” zrealizowało w tym roku 5 warsztatów skierowanych do archiwistów społecznych, historyków, genealogów, kolekcjonerów i osób zainteresowanych historią i archiwistyką.
 
Rozpoczęliśmy od warsztatów „ABC genealoga”, które poprowadził Jarosław Bieliński (Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne). Uczestnicy poznali podstawy genealogii i pierwsze kroki w pracy nad historią własnej rodziny. Materiały do pobrania.
 
Kolejnym tematem było „Opracowanie zbiorów archiwalnych” – dr Jolanta Musiał, Wiceprezes naszego oddziału, omówiła etapy opracowania zbiorów i opis materiałów archiwalnych, w tym fotografii, wchodzących w skład spuścizn. Materiały do pobrania.
 
Prezes naszego oddziału, dr Monika Płuciennik poprowadziła „Ćwiczenia z neografii gotyckiej”, w trakcie których uczestnicy zapoznali się z historią pisma niemieckiego od XVI do XX wieku i brali udział w ćwiczeniach z transliteracji źródeł genealogicznych. Materiały do pobrania.
 
Warsztaty „Digitalizacja materiałów archiwalnych” objęły podstawy digitalizacji, digitalizację materiałów archiwalnych uczestników warsztatów, a także materiałów zebranych na temat Święta Miasta Gdańska i obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Prelegentem był nasz Wiceprezes, Łukasz Grochowski. Materiały do pobrania.
 
Ostatnie w tym cyklu były „Warsztaty konserwatorskie” poświęcone profilaktyce konserwatorskiej w archiwum oraz metodom wykorzystania podstawowych materiałów i narzędzi konserwatorskich, a poprowadził je Jarosław Sianko z Archiwum Państwowego w Gdańsku. Materiały do pobrania.
 
W warsztatach wzięło udział ponad 90 uczestników. Udzieliliśmy też konsultacji trzem gdańskim archiwom społecznym w zakresie prowadzenia archiwum.
 
Warsztaty i konsultacje dofinansowane były ze środków Miasta Gdańska w ramach projektu „Gdańsk i jego mieszkańcy w archiwaliach”. 
 

Wykład dr. Kamila Kaliszuka (Archiwum Komisji Krajowej NSZ „Solidarność”)

Szanowni Członkowie i Sympatycy gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,

serdecznie zapraszamy na wykład dr. Kamila Kaliszuka (Archiwum Komisji Krajowej NSZ „Solidarność”) pt. „ Z doświadczeń pracy ze źródłami do badań działalności Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku w drugiej połowie lat 50”.
Wykład odbędzie się 5 grudnia (czwartek) o godzinie 16:00 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, sala 2.7.
 
Współorganizatorem spotkania jest Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego http://www.nkh.ug.edu.pl/?page_id=80
 
Wstęp wolny!
Serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału SAP w Gdańsku