loading

Warsztaty archiwalne „Ewidencjonowanie zbiorów archiwalnych”

Warsztaty archiwalne „Ewidencjonowanie zbiorów archiwalnych”

Uwaga!!! Nowy termin warsztatów!!!

Serdecznie zapraszamy gdańskich archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań, na warsztaty archiwalne pt. „Ewidencjonowanie zbiorów archiwalnych, które odbędą się w dniach 2-3 października 2018 r. (część I – wtorek, część II – środa) w godzinach 16.30 – 18.45 w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Wałowej 24 (nowy budynek Biblioteki Gdańskiej PAN). 

W trakcie warsztatów będzie można się dowiedzieć m.in. co to jest ewidencja archiwalna, jak opisać swoje zbiory archiwalne, by łatwo w nich odnaleźć informacje, co to jest ISAD(G), jak zrobić katalog filmów i zdjęć.

Warsztaty obejmą następujące zagadnienia:

Część I.  2 października 2018:     

 • Ewidencja – zagadnienia wstępne 
 • Ewidencjonowanie dokumentacji typowej 
 • Międzynarodowe Standardy Opisu Archiwalnego

Część II.  3 października 2018:

 • Ewidencjonowanie dokumentacji fotograficznej 
 • Ewidencjonowanie filmów i nagrań

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja: https://warsztatyarchiwalne5.evenea.pl/.

Cykl warsztatów archiwalnych realizowany jest w ramach projektu „Zatrzymaj, zabezpiecz, przechowaj. Warsztaty archiwalne”, przygotowanego przez Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Osoba prowadząca:

Monika Płuciennik (Archiwum Państwowe w Gdańsku), absolwentka historii i archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie kustosz w Archiwum Państwowym w Gdańsku w Oddziale I – Materiałów archiwalnych powstałych do zakończenia działań wojennych w 1945 r. Prezeska gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Pasjonatka archiwistyki i muzyki dawnej.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Informujemy, iż Państwa dane (imię i nazwisko oraz email) usuwane są z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu warsztatów.

Warsztaty archiwalne „Tajniki digitalizacji materiałów archiwalnych”

Serdecznie zapraszamy gdańskich archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań, na warsztaty archiwalne pt. Tajniki digitalizacji materiałów archiwalnych, które odbędą się w dniach 19-20 września 2018 r. (część I – środa, część II – czwartek) w godzinach 16.30 – 18.45 w Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przy ul. Wały Piastowskie 24 (Sala Balkonowa). 

Digitalizacja polega na przekształceniu treści analogowej na cyfrową. Przekształcenie to oznacza, że nośnik treści będzie mógł być bezpiecznie przechowywany w magazynie archiwalnym. Dzięki temu materiał archiwalny nie będzie zbyt często używany, a treść prezentowana za pomocą jego cyfrowego wizerunku będzie mogła funkcjonować od nowa i być szeroko udostępniana przez archiwa oraz przetwarzana przez użytkowników. Digitalizację bowiem należy traktować jako wieloetapowy proces, który potrzebuje zachowania porządku i odpowiedniej kolejności.

Warsztaty skupione będą na zagadnieniach katalogu dobrych praktyk digitalizatora oraz standardach opisu metadanych:

 • Organizacja procesu digitalizacji;
 • Przygotowanie materiałów archiwalnych i sprzętu do digitalizacji;
 • Digitalizacja materiałów aktowych, mikrofilmów, fotografii oraz nagrań dźwiękowych;
 • Kontrola jakości kopii cyfrowych;
 • Udostępnienie cyfrowych kopii użytkowych;
 • Archiwizacja cyfrowych kopii wzorcowych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja: https://warsztatyarchiwalne4.evenea.pl.

Cykl warsztatów archiwalnych realizowany jest w ramach projektu „Zatrzymaj, zabezpiecz, przechowaj. Warsztaty archiwalne”, przygotowanego przez Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z naszym gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Osoba prowadząca:

Łukasz Grochowski – absolwent historii i archiwistyki, obecnie doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, archiwista Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (organizator Międzynarodowego Dnia Archiwów, referent na konferencjach organizowanych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Archiwa Państwowe, Instytut Pamięci Narodowej). Wiceprezes gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, delegat na VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, autor publikacji z zakresu historii młynarstwa i archiwistyki. Uwielbia grę w szachy.

Informujemy, iż Państwa dane (imię i nazwisko oraz email) usuwane są z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu warsztatów.

Kolejne warsztaty już wkrótce – prosimy zaglądać na naszą stronę www.

Warsztaty genealogiczne: Wywód przodków (kontynuacja). Poszukiwania genealogiczne w polskich archiwach państwowych (kontynuacja).

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gdańska – osoby zainteresowane prowadzeniem badań genealogicznych, pasjonatów genealogii oraz osoby mające styczność z dokumentami stanowiącymi źródła do badań genealogicznych – na warsztaty genealogiczne „Wywód przodków (kontynuacja). Poszukiwania genealogiczne w polskich archiwach państwowych (kontynuacja)”, które odbędą się w dniach 12-13 września 2018 r. w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Wałowej 24 (nowy budynek Biblioteki Gdańskiej PAN).  

Program warsztatów

Część I – środa 12 września, godz. 16:30 – 18:45 – „Wywód przodków (kontynuacja)”

 • Źródła danych – przypomnienie. Mormoni, kataster fryderycjański, biblioteki cyfrowe: księgi adresowe, prasa.
 • Akta metrykalne w językach zaborców – rosyjskim i niemieckim.
 • Błędy i sprzeczności w aktach genealogicznych.
 • Nazwiska Polaków – terytorialne rozmieszczenie we współczesnej Polsce.
 • Formy rejestracji i prezentacji danych genealogicznych.

Część II – czwartek 13 września, godz. 16:30 – 18:45 – „Poszukiwania genealogiczne w polskich archiwach państwowych (kontynuacja)”

 • Informacje o pozametrykalnych materiałach genealogicznych, między innymi o części Kartoteki mieszkańców Gdańska z zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku.
 • Jak przygotować się do wizyty w archiwum – z punktu widzenia genealoga. 
 • Jak sporządzić swoje drzewo genealogiczne?

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wymagana rejestracja: https://warsztatygenealogiczne4.evenea.pl/.

Cykl warsztatów genealogicznych realizowany jest w ramach projektu „Rodzinne historie – gdańskie warsztaty genealogiczne, przygotowanego przez Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z naszym gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz przy wsparciu merytorycznym Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Osoby prowadzące

Wojciech Beszczyński – absolwent Leningradzkiego Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i Optyki. Doktor nauk technicznych, wieloletni nauczyciel akademicki w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, obecnie na emeryturze. Członek Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego od pierwszego okresu jego działania. Historyk – amator, specjalizuje się w historii II Wojny światowej w zakresie działań Armii Czerwonej na terenie Polski w 1944-45 roku, w szczególności na Pomorzu Gdańskim w 1945 r. Autor artykułów popularno-naukowych publikowanych w prasie regionalnej. Ekspert i moderator na rosyjskich forach genealogicznych i wojenno-historycznych. Turysta rowerowy (dalekodystansowy) i kajakowy.

Jarosław Bieliński – aktywny członek Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego od 2007 roku oraz członek zarządu od 2010 roku. Interesuje się genealogią genetyczną. Pasjonuje go również elektronika i turystyka.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Informujemy, iż Państwa dane (imię i nazwisko oraz email) usuwane są z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu warsztatów.

Warsztaty archiwalne „Wartościowanie dokumentacji”

Serdecznie zapraszamy gdańskich archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań, na warsztaty archiwalne pt. „WARTOŚCIOWANIE DOKUMENTACJI”, które odbędą się w dniach 5-6 września 2018 r. (część I – środa, część II – czwartek) w godzinach 16.30 – 18.45 w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Wałowej 24 (nowy budynek Biblioteki Gdańskiej PAN).

W trakcie warsztatów dowiecie się Państwo się, co jest warte zachowania, a co można wyrzucić ze swojego archiwum, co to jest brakowanie oraz… ile lat przechowywać domowe rachunki.

Program warsztatów

Warsztaty obejmą następujące zagadnienia:

Część I. 5 września 2018 (16:30-18:45):

 • Zarys problemu selekcji dokumentacji.
 • Omówienie metod selekcji dokumentacji.
 • Omówienie rodzajów dokumentacji współczesnej i związanych z nią problemów.

Część II. 6 września 2018 (16:30-18:45):

 • Podział dokumentacji na materiały archiwalne oraz dokumentację niearchiwalną.
 • Narzędzia służące do wartościowania dokumentacji (jednolity rzeczowy wykaz akt, kwalifikatory dokumentacji, resortowe akty prawne).
 • Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwach prywatnych i społecznych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja: warsztatyarchiwalne3.evenea.pl

Cykl warsztatów archiwalnych realizowany jest w ramach projektu „Zatrzymaj, zabezpiecz, przechowaj. Warsztaty archiwalne„, przygotowanego przez Fundację im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z naszym gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Osoby prowadzące

Dorota Dyczyńska (Archiwum Państwowe w Gdańsku), historyk, archiwista, członek Zarządu Oddziału SAP w Gdańsku, pracownik Oddziału IV Nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym Archiwum Państwowego w Gdańsku. W codziennej pracy wykonuje zadania związane z kształtowaniem zasobu archiwalnego. Uwielbia podróże i gotowanie.

Monika Płuciennik (Archiwum Państwowe w Gdańsku), absolwentka historii i archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie kustosz w Archiwum Państwowym w Gdańsku w Oddziale I – Materiałów archiwalnych powstałych do zakończenia działań wojennych w 1945 r. Prezeska gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Pasjonatka archiwistyki i muzyki dawnej.

Kolejne warsztaty jeszcze we wrześniu 2018 r. Serdecznie zapraszamy do zaglądania na naszą stronę www.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Informujemy, iż Państwa dane (imię i nazwisko oraz email) usuwane są z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu warsztatów.

Rozstrzygnięcie konkursu historyczno-genealogicznego

5 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Baninie odbył się finał wojewódzkiego konkursu historyczno-genealogicznego „POSZUKIWACZE ZAGINIONYCH PRZODKÓW”. Nasze Stowarzyszenie było jednym z organizatorów konkursu, wspólnie z: Szkołą Podstawową w Baninie,  Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” i Pomorskim Towarzystwem Genealogicznym.

Konkurs adresowany był do uczniów IV-VII klas szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół gimnazjalnych w Pomorskiem. Zadaniem uczestników było odtworzenie dziejów swojej rodziny na tle wydarzeń historycznych z wykorzystywaniem jednej z dwóch form prac – albumu poświęconego historii rodziny lub wybranych jej członków lub taśmy chronologicznej pokazującej dzieje rodziny na osi czasu. 

Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów historią swojej rodziny na tle historii regionu, kraju, świata, a także popularyzację wiedzy na temat poszukiwań genealogicznych oraz archiwów i przechowywanych w nich materiałach archiwalnych, kryjących często fascynujące informacje o naszych przodkach i czasach, w których przyszło im żyć. 

Galę finałową konkursu zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Gminy Żukowo Pan Wojciech Kankowski, który sprawował honorowy patronat nad konkursem oraz z ramienia organizatorów i członków komisji konkursowej Pan Janusz Pawelczyk, prezes Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Pan Łukasz Grochowski, wiceprezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i przedstawiciel Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Polskie”. Nie zabrakło również gospodarza uroczystości, czyli Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baninie – Pani Ewy Kosznik.

Po przemówieniach Pana Burmistrza i przedstawicieli organizatorów nastąpiło odczytanie protokołu komisji konkursowej i wręczenie nagród. Na konkurs wpłynęło 17 prac z 9 szkół województwa pomorskiego, w tym z Banina, Żukowa, Kiełpina, Rytla, Gdańska i Gdyni.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w swoich kategoriach wiekowych otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wręczono również wyróżnienia. Nie zapomniano o nauczycielach – opiekunach uczniów, którzy zostali nagrodzeni w naszym konkursie. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali również upominki od Burmistrza Gminy Żukowo.

Uroczystość uświetnił występ wokalny ucznia naszej Szkoły Podstawowej w Baninie – Igora Kąkola. Na zakończenie laureaci konkursu stanęli do wspólnej fotografii, a wszyscy goście mieli okazję podziwiać nagrodzone prace. Kolejną edycję konkursu planujemy w roku szkolnym 2018-2019.

/Łukasz Grochowski/

Zapraszamy na warsztaty genealogiczne pt. „Poszukiwania genealogiczne w archiwach kościelnych z wykorzystaniem Genepedii”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gdańska – osoby zainteresowane prowadzeniem badań genealogicznych, pasjonatów genealogii oraz osoby mające styczność z dokumentami stanowiącymi źródła do badań genealogicznych – na warsztaty genealogiczne pt. „Poszukiwania genealogiczne w archiwach kościelnych z wykorzystaniem Genepedii”, które odbędą się w 30 czerwca 2018 r. (sobota) w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Wałowej 24 (nowy budynek Biblioteki Gdańskiej PAN).

Program warsztatów:

 • Przedstawienie Genepedii, której celem jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji (linków do nich) przydatnych poszukiwaniach genealogicznych. 
 • Projekt „Parafia – kompendium wiedzy” (rodzaj notatnika internetowego gromadzącego wiedzę dla badań genealogicznych). Księgi metrykalne i związane z nimi tematy, zaczynając od ciągłości ksiąg metrykalnych poprzez ciągłość pojedynczej księgi po szablony do tłumaczenia aktów metrykalnych i słowniki potrzebne do tego.
 • Zasięgi terytorialne parafii, dekanatów i diecezji oraz problemy z tym związane np. nazewnictwo miejscowości, źródła danych o nazwach miejscowości, Genealogiczna Baza Miejscowości.
 • Ćwiczenia praktyczne z zakładania lub uzupełniania ston w Genepedii.
 • Teoria mini-drzewek i mapa jako antidotum na problemy wynikające przy budowie drzewa genealogicznego i analiza uzyskanych wyników.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wymagana rejestracja: https://warsztatygenealogiczne2.evenea.pl/.

Sugerowane jest (choć niekonieczne) zabranie ze sobą laptopa lub tabletu z dostępem do internetu.

Cykl warsztatów archiwalnych realizowany jest w ramach projektu „Rodzinne historie – gdańskie warsztaty genealogiczne”, przygotowanego przez Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Osoba prowadząca:

Janusz Wegner – Absolwent Politechniki Gdańskiej (wydział Budownictwa Lądowego). Hobbistycznie od 2003 r. zajmuje się genealogią amatorską. Swoje badania nad korzeniami rodziny (od strony ojca) doprowadził do 1757 r., tj. momentu spalenia się wsi i kościoła parafialnego. W pożarze tym spaleniu uległy wcześniejsze księgi metrykalne. W kwietniu 2009 r. zainicjował powstanie Genepedii, serwisu mającego być pomocnikiem w poszukiwaniach genealogicznych. Jest autorem koncepcji prowadzenie poszukiwań genealogicznych według teorii „Mini-drzewek”. Zawodowo od ponad 20 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kosztorysowania robót budowlanych.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Informujemy, iż Państwa dane (imię i nazwisko oraz email) usuwane są z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu warsztatów.

Zapraszamy na „Warsztaty konserwatorskie”

Serdecznie zapraszamy gdańskich archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań, na „Warsztaty konserwatorskie”, które odbędą się w dniach 25-26 czerwca 2018 r. (część I – poniedziałek, część II – wtorek) w godzinach 16.30 – 18.45 w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Wałowej 24 (nowy budynek Biblioteki Gdańskiej PAN). 

Warsztaty konserwatorskie obejmą następujące zagadnienia:

Część I.  25 czerwca 2018 (godz. 16:30 – 18:45):     

 • Jak zorganizować profilaktykę konserwatorska dla kolekcji gromadzonej w warunkach domowych (wybór pomieszczeń, dobór podstawowego sprzętu, opakowań).
 • Znaczenie zachowania czystości zbiorów (zagrożenia dla papieru i zdrowia ludzi, metody czyszczenia i dezynfekcji gromadzonych materiałów, zaprezentowanie polecanych środków, demonstracja).
 • Jak samemu uratować kolekcje w przypadku nagłych zagrożeń (omówienie na przykładach).
 • Prezentacja materiałów źródłowych (literatura i katalogi). 

Część II.  26 czerwca 2018 (godz. 16:30 – 18:45): 

 • Jakie naprawy można wykonać samemu i jak to zrobić? (narzędzia, środki – demonstracja). 
 • Praktyczne ćwiczenia omówionych zagadnień na konkretnych eksponatach (usuwanie taśm, klejenie, odklejanie, konsolidacja luźnych elementów, zabezpieczanie).
 • Dyskusja na temat możliwości postępowania z eksponatami przyniesionymi przez uczestników warsztatów.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja: https://warsztatyarchiwalne2.evenea.pl/.

Cykl warsztatów archiwalnych realizowany jest w ramach projektu „Zatrzymaj, zabezpiecz, przechowaj. Warsztaty archiwalne”, przygotowanego przez Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Osoba prowadząca:

Jarosław Sianko (Archiwum Państwowe w Gdańsku). Dyplomowany konserwator dzieł sztuki w zakresie zabytków z papieru i skóry (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Kierownik Oddziału Konserwacji w Archiwum Państwowym w Gdańsku, sprawuje opiekę konserwatorską nad zasobem archiwów państwowych w Gdańsku, Gdyni i Malborku. Osobiście konserwuje najcenniejsze obiekty archiwalne. Pracował w Bonn, Bremie, Magdeburgu, Londynie i Nowym Jorku. Konsultant i wykonawca prac konserwatorskich w głównych bibliotekach i muzeach pomorskich, wykładowca m.in. na studiach podyplomowych z ochrony dóbr kultury na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Działacz Związku Polskich Artystów i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Informujemy, iż Państwa dane (imię i nazwisko oraz email) usuwane są z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu warsztatów.

Relacja z obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów 2018 w Gdańsku

Międzynarodowy Dzień Archiwów w Gdańsku w 2018 r.

Kolejny już raz w Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Archiwum Państwowym w Gdańsku obchodzono Międzynarodowy Dzień Archiwów 2018. Święto to ustanowione podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur (Malezja) na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Rady Archiwów w 1948 r. działającej pod auspicjami UNESCO obchodzone jest zwyczajowo 9 czerwca. Ma ono na celu m. in. rozwój i ułatwienie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. Tego dnia archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji i znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw.

W tym roku wyjątkowo dzień ten uczczono w piątek 8 czerwca. Wzięły w nim udział Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Fundacja Promocji Solidarności, Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Video Studio Gdańsk oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku. Tematem przewodnim były: Strajki z maja i sierpnia 1988 r. Doprowadziły one do podjęcia próby porozumienia komunistycznej władzy z opozycją w ramach obrad Okrągłego Stołu. Skutkiem tych wydarzeń była transformacja ustrojowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przedsięwzięcie otworzył Janusz Klemens nauczyciel historii w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. W Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej wygłosił wykład na temat wydarzeń z maja i sierpnia 1988 r. w kontekście historii Polski lat osiemdziesiątych. Następnie zaprezentowano wystawę dokumentów pt. „Strajki z 1988 r. w zasobie Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Wybór materiałów.” Wyświetlono także fragment filmu pt. „Inny Sierpień” w reżyserii Piotra Bikonta i Leszka Dziumowicza. Zarówno wystawa jak i film omówione zostały przez Jacka Borzycha z Video Studio Gdańsk.

Wizyty w gdańskich archiwach

W tym dniu goście Międzynarodowego Dnia Archiwów odwiedzili magazyny Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Oprowadzaniu w Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” towarzyszyły prezentacje pracowników Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (Joanna Lewandowska, Łukasz Grochowski, Kamil Kaliszuk) i Archiwum Państwowego w Gdańsku (Janina Strehlau, Marcin Kurr), przedstawiające dokumenty i pamiątki różnych środowisk: NSZZ „Solidarność”, Kościoła oraz Służby Bezpieczeństwa.

/Łukasz Grochowski/

Fotografie z przebiegu obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów 2018 w Gdańsku:

Warsztaty genealogiczne w Gdańsku

Serdecznie zapraszamy Gdańszczan – osoby zainteresowane prowadzeniem badań genealogicznych, pasjonatów genealogii oraz osoby mające styczność z dokumentami stanowiącymi źródła do badań genealogicznych – na warsztaty genealogiczne.

Cykl warsztatów archiwalnych realizowany jest w ramach projektu „Rodzinne historie – gdańskie warsztaty genealogiczne, przygotowanego przez Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz przy wsparciu merytorycznym Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Wszystkie warsztaty odbywać się będą w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Wałowej 24 (nowy budynek Biblioteki Gdańskiej PAN). 

Harmonogram warsztatów genealogicznych

 • „Wywód przodków – od czego zacząć? Poszukiwania genealogiczne w polskich archiwach państwowych” – 13-14 czerwca 2018 r. (środa-czwartek), 16.30-18.45.
 • Poszukiwania genealogiczne w archiwach kościelnych z wykorzystaniem Genepedii” – 30 czerwca 2018 r. (sobota), 9.30-14.30.
 • „Genealogiczne bazy danych (polskie i zagraniczne)” – 4-5 lipca 2018 r. (środa-czwartek), 16.30-18.45.
 • Wywód przodków (kontynuacja). Poszukiwania genealogiczne w polskich archiwach państwowych (kontynuacja)” – 12-13 września 2018 r. – 13-14 czerwca 2018 r. (środa-czwartek), 16.30-18.45.

Po warsztatach będzie możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi.

Zapisy

Wstęp jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja. Rekrutacja na poszczególne warsztaty uruchamiana będzie ok. 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Cykl warsztatów archiwalnych dla gdańskich archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych

Zapraszamy na warsztaty archiwalne!

Serdecznie zapraszamy gdańskich archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań, na cykl warsztatów archiwalnych realizowanych w ramach projektu „Zatrzymaj, zabezpiecz, przechowaj. Warsztaty archiwalne”, przygotowanego przez Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Projekt dofinansowany jest ze środków Miasta Gdańska.

Harmonogram warsztatów:

Udostępnianie zbiorów archiwalnych w Internecie i poza nim” –  5-6 czerwca 2018 r. (część I – wtorek, część II – środa) w godzinach 16.30-18.45 w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Wałowej 24. Warsztaty poświęcone udostępnianiu zbiorów w Internecie i poza nim, z uwzględnieniem przepisów dotyczących poszanowania praw autorskich

„Warsztaty konserwatorskie” – 25-26 czerwca 2018 r. (część I – poniedziałek, część II – wtorek) w godzinach 16.30-18.45 w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Wałowej 24. Obejmować będą zagadnienia profilaktyki konserwatorskiej oraz podstawowych metod polepszania fizycznej jakości zbiorów dostępnych dla amatorów.

„Wartościowanie dokumentacji” – 5-6 września 2018 r. (część I – środa, część II – czwartek) w godzinach 16.30-18.45 w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Wałowej 24. Warsztaty obejmować będą zagadnienia metod selekcji dokumentacji, jej podziału na materiały archiwalne przechowywane wieczyście i dokumentację o czasowej wartości praktycznej, a także brakowanie dokumentacji w archiwach społecznych i prywatnych.

„Tajniki digitalizacji materiałów archiwalnych” – 19-20 września 2018 r. (część I – środa, część II – czwartek) w godzinach 16.30-18.45 (miejsce wskażemy w terminie późniejszym). Warsztaty skupione będą na zagadnieniach katalogu dobrych praktyk digitalizatora oraz standardach opisu metadanych.

„Ewidencjonowanie zbiorów archiwalnych z wykorzystaniem Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD (G)” – 26-27 września 2018 r. (część I – środa, część II – czwartek) w godzinach 16.30-18.45 w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Wałowej 24. Warsztaty dotyczyć będą przede wszystkim tworzenia ewidencji zbiorów fotograficznych i filmów.

Wstęp jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja. Rekrutacja na poszczególne warsztaty uruchamiana będzie ok. 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Planujemy również przeprowadzenie indywidualnych konsultacji archiwalnych w wybranych gdańskich archiwach społecznych lub organizacjach pozarządowych. Konsultacje dotyczyć mogą m.in. ustalenia hierarchii prac archiwalnych oraz określenia dróg i metod postępowania z dokumentacją, a także instrukcji na temat metodyki pracy archiwalnej.

Zapraszamy serdecznie!

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – konferencja w Malborku

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt.100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”, która odbędzie się w sobotę 9 czerwca 2018 roku w Muzeum Zamkowym w Malborku (Ośrodek Konferencyjny KARWAN, Malbork, ul. Starościńska 1, II piętro).

Organizatorami konferencji są: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich – Oddziały w Bydgoszczy, Gdańsku i Toruniu – oraz Muzeum Zamkowe w Malborku.

W programie konferencji  znalazły się następujące wystąpienia:

Zaplanowano również wizytę w Archiwum Państwowym w Malborku oraz zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku.

Do pobrania – plan konferencji.

Zapraszamy serdecznie!

/obrazek w nagłówku pochodzi z pocztówki ze zbiorów Biblioteki Narodowej, adres wydawniczy: Marienburg : Aufnahme u. Verlag von F. Schwarz, [1900-1905] (Leipzig : Luis Glasser)/

Międzynarodowy Dzień Archiwów w Gdańsku w 2018 r.

Międzynarodowy Dzień Archiwów na świecie

9 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. Święto to zostało ustanowione podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur (Malezja) na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Rady Archiwów w 1948 r. będącej pod auspicjami UNESCO. Obchody mają na celu m. in. rozwój i ułatwienie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. Obecnie Rada zrzesza około 1400 instytucji ze 190 krajów świata. Tego dnia archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji i znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw.

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2018 w Gdańsku

W tym roku wyjątkowo dzień ten postanowiliśmy uczcić w piątek 8 czerwca. Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Fundacja Promocji Solidarności, Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Video Studio Gdańsk oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku przedstawią temat: Strajki z maja i sierpnia 1988 r. Zaprezentują materiały archiwalne związane z tym bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach Polski. Przedsięwzięcie otworzy Janusz Klemens z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku wykładem wprowadzającym dotyczącym wydarzeń z maja i sierpnia 1988 r. W Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej będzie wystawa dokumentów i pamiątek oraz projekcje fragmentów filmów dotyczących strajków z 1988 r., które zostaną omówione przez Jacka Borzycha z Video Studio Gdańsk.

W tym dniu możliwe będzie zwiedzanie magazynów Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Oprowadzaniu towarzyszyć będą prezentacje pracowników Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (Łukasz Grochowski, Kamil Kaliszuk), Archiwum Państwowego w Gdańsku (Janina Strehlau, Marcin Kurr), przedstawiające dokumenty i pamiątki różnych środowisk: NSZZ „Solidarność”, Kościoła oraz Służby Bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 8 czerwca na godzinę 11.00 do Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Wstęp wolny!

Plakat i program Międzynarodowego Dnia Archiwów 2018 w Gdańsku do pobrania.

Historyczno-genealogiczny konkurs wojewódzki „Poszukiwacze zaginionych przodków”

KONKURS „POSZUKIWACZE ZAGINIONYCH PRZODKÓW”


Zapraszamy uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz klas II i III szkół gimnazjalnych w woj. pomorskim do udziału w historyczno-genealogicznym konkursie pt. „Poszukiwacze zaginionych przodków”.

DLA KOGO

Konkurs dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół gimnazjów w województwie pomorskim. Odbywa się w 3 kategoriach:

 • kategoria I – klasy IV-V szkoły podstawowej,
 • kategoria II – klasy VI-VII szkoły podstawowej,
 • kategoria III – klasy II i III szkoły gimnazjalnej.

NASZ GŁÓWNY CEL

 • rozbudzenie zainteresowania historią swojej rodziny, regionu, kraju, świata.

FORMY PRAC KONKURSOWYCH

 • Taśma chronologiczna przedstawiająca dzieje rodziny – pokazanie wydarzeń z historii własnej rodziny, wzbogaconej o ważne wydarzenia z historii lokalnej, regionalnej, polskiej lub światowej w graficznej formie taśmy chronologicznej (inaczej mówiąc „na osi czasu”). Dzieje rodziny powinny obejmować minimum cztery pokolenia wstecz, licząc jako jedno z nich pokolenie autora. Uzupełnieniem taśmy chronologicznej mogą być kopie dokumentów archiwalnych (metryk, dyplomów i innych), fotografie, drzewo genealogiczne lub wywód przodków, pamiątki, itp.
 • Album „Dzieje moich przodków” – album obrazujący historię rodziny bądź wybranych jej członków, nawiązujący do związków dziejów rodziny z historią lokalną, regionalną, polską lub światową.  Album może zawierać kopie dokumentów archiwalnych (metryk, dyplomów i innych), fotografie, drzewo genealogiczne lub wywód przodków, pamiątki, itp.

Tu można obejrzeć przykład konstrukcji taśmy chronologicznej:


 

Powyższy przykład pokazuje jedynie zasadę budowania taśmy chronologicznej, natomiast forma graficzna prac i ich technika wykonania mogą być dowolne (np. rysunek, wyklejanka, kolaż).

NAGRODY

Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają atrakcyjne nagrody – tablety, czytniki e-booków, głośniki bluetooth, nagrody książkowe. 

TERMIN ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 maja 2018 roku. Wręczenie nagród odbędzie się tego dnia w trakcie gali w Szkole Podstawowej w Baninie.

ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu są:

          

Zebranie Ogólne SAP Oddział w Gdańsku

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,

serdecznie zapraszamy na Zebranie Ogólne SAP Oddział w Gdańsku, które odbędzie się 21 marca 2018 roku (środa) o godzinie 16:30 w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Gdańsku – Wrzeszczu ul. Danusi 4.

W programie zebrania:

 • omówienie rocznych sprawozdań z działalności Oddziału SAP w 2017 roku,
 • przedstawienie planów na 2018 rok,
 • omówienie zmian w przepisach prawa archiwalnego, w tym RODO.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Oddziału SAP w Gdańsku

Świateczno-noworoczne spotkanie gdańskiego Oddziału SAP

Gdański Oddział SAP zebrał się na dorocznym spotkaniu w Tawernie Mestwin 29 grudnia 2017 roku – czyli w ostatni dzień roboczy odchodzącego roku – o godzinie 16.30. W spotkaniu uczestniczyło 19 członków naszej organizacji.

Prezeska naszego Oddziału, Pani Monika Płuciennik, przywitała przybyłych oraz złożyła wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie podzieliliśmy się opłatkiem i odśpiewaliśmy kolędy „Przybieżeli do Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i „Cicha noc” przy akompaniamencie naszej Prezeski.

Po wspólnym kolędowaniu nastąpiło wręczenie odznak organizacyjnych obecnym członkom SAP.

Pani Monika Płuciennik przedstawiła informację o konferencjach archiwalnych w drugiej połowie 2017 roku:

 • VI Toruńskich Konfrontacjach Archiwalnych „Pogranicza archiwistyki”, które odbyły się w dniach 7-8 grudnia 2017 r.
 • Konferencji „Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby”, która odbyła się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 19-20 października 2017 roku,
 • XI Zjazdu uczestników i sympatyków Internetowego Forum Archiwalnego IFAR, które odbyło się w dniach 9-10 listopada 2017 r. w siedzibie UMCS w Lublinie,
 • Konferencji „Dokument elektroniczny w archiwum” organizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym w dniach 5-6 października 2017 r. w Warszawie.

Spotkanie zakończyły rozmowy kuluarowe, w tym dotyczące potrzeby podnoszenia kwalifikacji archiwistów (głównie w zakresie metodyki archiwalnej specjalnej).

Konferencja „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: rola archiwotwórcza i perspektywy wsparcia”

Serdecznie zapraszamy archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań na konferencję pt. „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: rola archiwotwórcza i perspektywy wsparcia”, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. (piątek) w godzinach 12.00 – 16.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35).

Nasz gdański Oddział SAP organizuje to wydarzenie wspólnie z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”,  natomiast naszymi partnerami są Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Jest to druga konferencja z cyklu „Przyszłość pamięci”, adresowana do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osób prywatnych i innych podmiotów prowadzących archiwa społeczne lub rodzinne. Tematem przewodnim pierwszej edycji konferencji było funkcjonowanie archiwów społecznych oraz zabezpieczanie i udostępnianie zbiorów. W obecnej edycji poruszymy zagadnienia z zakresu gromadzenia zbiorów oraz wsparcia, na jakie mogą liczyć podmioty prowadzące archiwa.

Udział w konferencji jest bezpłatny.  Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: https://przyszloscpamieci.evenea.pl/.

Program konferencji:

 • Monika Płuciennik (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Archiwum Państwowe w Gdańsku): Tytułem wstępu… Miejsce archiwów społecznych i prywatnych w tworzeniu dziedzictwa kulturowego
 • Kamila Siuda (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu): Egodokumentalność archiwów prywatnych
 • Marcin Dziubiński (Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny): Podstawy tworzenia archiwum komunikacji miejskiej
 • Łukasz Grochowski (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”): Działalność dokumentacyjna Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 • dr Marcin Westphal (Muzeum II Wojny Światowej): Metodologia gromadzenia zbiorów tematycznych na przykładzie Muzeum II Wojny Światowej
 • Jacek Górski (Opowiadacze Historii): O tym, jak Opowiadacze gromadzą Historie
 • Piotr Wierzbicki (Archiwum Państwowe w Gdańsku): Pomoc państwowej służby archiwalnej dla archiwów społecznych na przykładzie Archiwum Państwowego w Gdańsku
 • (Przedstawiciel Urzędu Miasta Gdańska) Informacja o „otwartym konkursie ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” przeznaczonym dla organizacji pozarządowych
 • Iwona Flis (Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”): Jakim cudem funkcjonują archiwa społeczne, czyli o finansowaniu działalności społecznej
 • Dariusz Rybacki (Cyfrowe Archiwum Rumi): Archiwum społeczne w budżecie obywatelskim. Projekt „Rumia – historie nieznane, Cyfrowe archiwum społeczne”
 • Janusz Wegner (Genepedia.pl): Jak pasjonaci tworzą Genepedię – projekt genealogiczny dla każdego

Serdecznie zapraszamy!

Zakończenie projektu „Gdańskie historie”

Zakończyliśmy realizację projektu Gdańskie historie, który przygotowaliśmy wspólnie z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”. Projekt ten był dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.  W jego ramach zorganizowaliśmy 5  warsztatów archiwalnych dla gdańskich archiwistów społecznych oraz prywatnych i rodzinnych:

 • ewidencjonowanie zbiorów, w tym m.in. dokumentacji archiwalnej typowej (aktowej) oraz specjalnej – fotograficznej, druków ulotnych, audiowizualnej, itp.),
 • konserwacja i zabezpieczenie zbiorów, w tym profilaktyka konserwatorska i praktyczne sposoby zabezpieczenia zbiorów, zwłaszcza fotograficznych, przed zniszczeniem; 
 • standardy digitalizacji materiałów archiwalnych, w tym procesu skanowania i obróbki skanów oraz digitalizacji z wykorzystaniem cyfrowych aparatów fotograficznych; 
 • prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów, w tym czym jest utwór i jak jest chroniony; prawa autorskie osobiste i majątkowe, ochrona wizerunku, ochrona korespondencji, otwarte licencje, utwory osierocone i out of commerce; 
 • działalność dokumentacyjna, czyli świadome gromadzenie dokumentacji będącej źródłem wiedzy na temat współczesnego życia i wydarzeń tworzących historię.

Gdańscy archiwiści społeczni skorzystali również z indywidualnych konsultacji archiwistów z gdańskiego SAP-u.

Materiały z warsztatów:

Ewidencjonowanie zbiorów archiwalnych

Ewidencjonowanie fotografii

Ewidencjonowanie materiałów ulotnych

Konserwacja i zabezpieczanie zbiorów

Standardy digitalizacji materiałów archiwalnych

Prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów

Działalność dokumentacyjna

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Wykład Łukasza Szkwarka pt. „Wykorzystanie oral history w badaniach nad lokalną historią Solidarności” – sprawozdanie

Oral history  jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy. Oznacza „historię mówioną” lub „historię ustną”. Jest to dziedzina obejmująca bardzo wiele zagadnień. Stanowi pole badawcze nie tylko dla historyków, lecz także dziennikarzy, nauczycieli, socjologów. W życiu codziennym praktycznie każdy człowiek spotyka się z relacjami ustnym. Są to np. relacje rodziców, dziadków oraz sławnych osób, w tym polityków i uczestników znaczących wydarzeń. Coraz częściej uczy się studentów historii sprawnego zbierania relacji ustnych i wyszukiwania relacji już nagranych, a także opracowanych. Uczy się ich także krytycznej analizy tego rodzaju źródła.

Bardzo dobrym przykładem wykorzystania oral history są prace dyplomowe doktoranta Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego i członka Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Łukasza Szkwarka. Praca licencjacka poświęcona została „Miejsko – Gminnemu Komitetowi PZPR w Miastku wobec NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981”. Natomiast pracę magisterską młody historyk napisał o „NSZZ „Solidarność” Podregionie Miastko w latach 1980 – 1981”. Właśnie ta praca doceniona została przez historyków z Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Wymienieni naukowcy w tegorocznej edycji konkursu im. Władysława Pobóg – Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku” przyznali Łukaszowi Szkwarkowi wyróżnienie w kategorii prac magisterskich.

Z tej okazji Zarząd Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 26 października 2017 roku zorganizował spotkanie, na którym Łukasz Szkwarek zaprezentował wykład pt. „Wykorzystanie oral history w badaniach nad lokalną historią Solidarności”. Korzystając z gościnności Fundacji Promocji Solidarności na miejsce spotkania wybrano Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej. To tu 31 sierpnia 1980 roku  Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z przewodniczącym Lechem Wałęsą na czele i komisją rządowa wicepremiera Mieczysława Jagielskiego podpisali słynne porozumienie, zwane Porozumieniem Gdańskim.

Łukasz Szkwarek w swoim wykładzie podzielił się doświadczeniami, jakie zebrał podczas pisania prac licencjackiej oraz magisterskiej. Wskazał archiwa, w których odnalazł źródła do swoich prac (Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Archiwum Państwowe w Gdańsku, gdański oddział Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, słupski Oddział Archiwum Państwowego w Koszalinie). Powiedział, że na potrzeby prac przeprowadził kilkadziesiąt wywiadów zarówno z członkami NSZZ „Solidarność”, jak i PZPR. Zrelacjonował przebieg rozmów, ich miejsca, okoliczności udzielania wywiadów Opowiedział o sprzęcie, z którego korzystał podczas nagrywania rozmów ze świadkami historii, metodzie i sposobie transkrypcji. Zaznaczył, że po przygotowaniu tekstu prosił rozmówców o autoryzację i podpisywanie zgody na wykorzystanie materiałów. Wskazał, że próbował wykonać dokumentację fotograficzną, ale udało mu się to tylko w jednym przypadku. Podzielił się doświadczeniami z poszukiwania osób, z którymi chciał przeprowadzić wywiady. Wymienił, że przy wyszukiwaniu świadków historii wykorzystał kontakty osobiste – rodzinę, znajomych, a także poleconych przez nich kolejnych rozmówców (metoda kuli śnieżnej). Badacz miał przygotowany kwestionariusz, który podczas wywiadu służył mu tylko jako sugestia czy punkt odniesienia. Informował  rozmówców o swoim celu, którym było zebranie materiałów do prac dyplomowych. Starał się słuchać rozmówców, nie przerywał im, nie oceniał. Wskazał, że zwracał uwagę na prawdomówność swoich rozmówców. Docenił pomoc swoich promotorów i archiwistów w pracowniach naukowych.

Spotkanie moderowała Monika Płuciennik, prezes Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Po wygłoszonym wykładzie do Łukasza Szkwarka skierowano sporo pytań. Pytano go m. in. o przekazanie nagrań z przeprowadzonych wywiadów, aktualną sytuację w Miastku. Uczestnicy spotkania podzielili się także własnymi doświadczeniami z przeprowadzanych rozmów ze świadkami historii na inne tematy.

Po dyskusji Monika Płuciennik zaprezentowała przyniesioną przez Łukasza Szkwarka nagrodę za wyróżnienie w konkursie na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”. Na koniec spotkania pani Prezes wręczyła prelegentowi publikację wydaną z okazji 50-lecia Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Opracował:

Łukasz Grochowski

XIII Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”

Zapraszamy uczniów – dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Gdańska – do udziału w XIII edycji Miejskiego Konkursu Genealogicznego „Moja Pomorska Rodzina”. Głównym organizatorem konkursu jest Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Gdańsk przy współudziale Urzędu Miejskiego w GdańskuSzkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku, Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów PolskichPomorskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”.
 
Konkurs ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Prace można składać w trzech kategoriach:
 • drzewo genealogiczne lub korzenie rodziny,
 • album „Historia mojej rodziny”,
 • prezentacja multimedialna (możliwe formy: pokaz slajdów, film, animacja, strona internetowa lub blog).
Termin składania prac konkursowych upływa 20 kwietnia 2018 roku. Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

Kaszuby 2017 – tak było

W pierwszy weekend października członkowie gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich spotkali się ma tradycyjnym, corocznym wyjeździe szkoleniowym „KASZUBY 2017”. Miejscem szkolenia był Hotel Garczyn w Garczynie, a tematem przewodnim „CO W TRAWIE PISZCZY? Archiwistyka na progu zmian”.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek 6 października od wieczoru integracyjnego archiwistów.  W sobotę od rana trwały wykłady szkoleniowe, w tym m.in. wygłoszone zostało sprawozdanie z VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów w Kielcach oraz sprawozdanie ze XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP w Kielcach. Omówiono również zmiany w metodyce archiwalnej związane z wdrożeniem ZoSIA. Archiwiści wymienili się praktycznymi poradami. Po obiedzie odbyła się wycieczka piesza do Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana S.A. połączona ze zwiedzaniem fabryki. Wieczorem archiwiści spotkali się w sali konferencyjnej Hotelu Garczyn w Garczynie kontynuując dyskusję w mniej formalnej atmosferze. Spotkanie archiwistów zakończyło uroczyste śniadanie w niedzielny poranek.

Fotografie ze szkolenia obejrzeć można w naszej galerii.

Kolejne takie spotkanie za rok.

Zaproszenie na „wodowanie” książki J. Żurawińskiego o historii Stoczni Gdańskiej

Fundacja Promocji Solidarności i Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej zapraszają na „wodowanie” książki Jarosława Żurawińskiego pt. „Zarys Historii Stoczni Gdańskiej 1844 – 2017”, które odbędzie się w środę 18 października o godzinie 17.00 w Sali BHP przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6 w Gdańsku. 

Program spotkania w załączeniu.

Wstęp wolny.

Zaproszenie na wykład Ł. Szkwarka pt. „Wykorzystanie oral history w badaniach nad lokalną historią Solidarności”

Szanowni Członkowie i Sympatycy gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,

serdecznie zapraszamy na wykład Łukasza Szkwarka (Uniwersytet Gdański) pt. „Wykorzystanie oral history w badaniach nad lokalną historią Solidarności”.

Pan Łukasz Szkwarek został wyróżniony w tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez IPN i Instytut Historii PAN na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku” za pracę magisterską pt. NSZZ „Solidarność”. Podregion Miastko w latach 1980-1981.

Wykład odbędzie się 26 października 2017 roku (czwartek) o godzinie 16:30 w Sali BHP przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6 w Gdańsku.

Wstęp wolny!

Współorganizatorem spotkania jest Fundacja Promocji Solidarności. Więcej informacji w załączniku.

Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Oddziału SAP w Gdańsku

Warsztaty archiwalne „Działalność dokumentacyjna”

W piątek, 30 września br. w Bibliotece Gdańskiej PAN odbyły się warsztaty archiwalne poświęcone działalności dokumentacyjnej, czyli świadomemu gromadzeniu dokumentacji będącej źródłem wiedzy na temat współczesnego życia i wydarzeń tworzących historię. Były to już ostatnie warsztaty realizowane w ramach projektu Gdańskie historie, przygotowanego przez Fundację im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie wspólnie z naszym gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Warsztaty poprowadziła Beata Szmytkowska, starszy kustosz w Archiwum Państwowym w Gdańsku, w Oddziale II – materiałów archiwalnych powstałych po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. Gościnnie wystąpili :

Łukasz Grochowski – absolwent historii i archiwistyki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, archiwista w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” , wiceprezes gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,
dr Marcin Westphal – historyk i archiwista, absolwent Uniwersytetu Gdań­skiego, kierownik działu wystawienniczego Muzeum II Wojny Światowej.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

 

VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich

Liczna delegacja naszego gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich wzięła udział w VII Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich, który odbył się w Kielcach, na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, w dniach 20-21 września 2017 roku, pod hasłem „Archiwistyka bez granic”.

Uczestniczyliśmy zarówno w obradach plenarnych, jak i w licznych wykładach, warsztatach i panelach dotyczących m.in.  następujących zagadnień:

 • „Ochrona własności intelektualnej w warsztacie archiwisty”,
 • „Lekcja genealogiczna w archiwach”,
 • „Obsługa użytkowników trudnych, czyli o tym jak nie dać się zaskoczyć”,
 • „Digitalizacja archiwaliów”,
 • „Zaproś konserwatora do współpracy – Zachowanie zasobu zaczyna się od budynków”,
 • „Forum archiwistów rodzinnych”,
 • „Kulturotwórcza rola archiwów regionalnych i lokalnych”,
 • „Zarządzanie dokumentacją współczesną – w kierunku EZD i Records & Information Management”,
 • „Metodyka archiwalna w archiwach – krajobraz przed bitwą”,
 • „Przyszłość i perspektywy edukacji w archiwach”,
 • „Kreowanie pozytywnego wizerunku archiwów i archiwistów”,
 • „Polacy w archiwistyce bez granic”,
 • „Archiwa instytucji nauki i kultury ponad granicami”,
 • „Współpraca archiwów kościelnych z otoczeniem – możliwości i ograniczenia”,
 • „Jakich nauk pomocniczych potrzebują archiwiści?”,
 • „Archiwistyka społeczna – między archiwistyką państwową a prywatną” .

Zachęcamy do pobrania pełnego programu VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich.

Na fotografii autorstwa naszej Prezes, Moniki Płuciennik, przedstawiciele naszego gdańskiego Oddziału przed wejściem do Rektoratu i Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej:

Przedstawiciele gdańskiego Oddziału SAP

Przedstawiciele gdańskiego Oddziału SAP

Więcej fotografii ze zjazdu znaleźć można tutaj.

W kolejnych dniach, 22 i 23 września br. delegaci naszego Oddziału wzięli udział w XV Krajowym Zjeździe Delegatów SAP w Kielcach.

 

Warsztaty archiwalne „Prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów”

W ramach cyklu warsztatów archiwalnych przygotowanych przez Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z naszym gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich serdecznie zapraszamy gdańskich archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań, na warsztaty archiwalne pt. „Prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów„.

Warsztaty odbędą się 16 września 2017 r. w godzinach 09.00 – 14.00 w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Wałowej 24 (nowy budynek Biblioteki Gdańskiej PAN). Obejmą następujące zagadnienia:

 • utwór – czym jest i kiedy podlega ochronie?
 • jak długo utwór podlega ochronie?
 • czy nadal obowiązują przepisy przedwojenne?
 • komu przysługują prawa autorskie?
 • jak wygląda ochrona praw majątkowych i osobistych?
 • co grozi za naruszenie praw autorskich?
 • na czym polega dozwolony użytek?
 • jak legalnie korzystać z utworów?
 • jakie licencje pozwalają na korzystanie z utworów w celach niekomercyjnych?

Dodatkowo omówione zostaną takie zagadnienia jak ochrona wizerunku czy naruszenie dóbr osobistych, w tym tajemnicy korespondencji.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja: https://prawaautorskiezbiory.evenea.pl/.

Warsztaty poprowadzi Anna Kujaszewska – adwokat, absolwentka Ekonomii oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych oraz w sprawach z zakresu prawa medycznego i rodzinnego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, podmiotów leczniczych i organizacji pozarządowych.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.