Warning: Declaration of Jhony::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /sap/wp-content/themes/sap/functions.php on line 146
luty 2015 - Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w GdańskuStowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku
loading

Posiedzenie Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej SAP w Gdańsku

28 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej SAP w Gdańsku. Członkowie władz zapoznali się ze sprawozdaniem opisowym oraz finansowym Oddziału za 2014 rok oraz harmonogramem działań na 2015 rok.

Coroczne spotkanie podsumowujące działalność Stowarzyszenia

28 stycznia 2015 r. o godzinie 16:30 w Nowej Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Gdańsku odbyło się coroczne spotkanie podsumowujące działalność Stowarzyszenia w 2014 roku. Podczas spotkania Janina Strehlau, pracownica Oddziału ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych APG, zaprezentowała Pracownię Naukową Archiwum, natomiast Jarosław Sianko, kierownik Oddziału Konserwacji APG, zaprezentował magazyny archiwalne oddane do użytku w 2014 roku. Monika Płuciennik przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w 2014 roku. Na zakończenie Piotr Giziński podzielił się wnioskami z wrocławskiej konferencji „Archiwa szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych – osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat”.

Spotkanie naukowe poświęcone śp. profesorowi Czesławowi Biernatowi

21 stycznia 2015 roku o godzinie 11:00 w Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej odbyło się spotkanie naukowe poświęcone śp. profesorowi Czesławowi Biernatowi połączone z promocją książki wydanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Gdańsku i Uniwersytet Gdański „Historia – Archiwa – Gdańsk. Studia dedykowane profesorowi Czesławowi Biernatowi w 90. rocznicę urodzin”, pod red. dr. hab. Rafała Kubickiego prof. nadzw. UG i dr Anieli Przywuskiej.