Warning: Declaration of Jhony::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /sap/wp-content/themes/sap/functions.php on line 146
czerwiec 2017 - Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w GdańskuStowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku
loading

Zapraszamy na warsztaty archiwalne

Zapraszamy na warsztaty archiwalne

Serdecznie zapraszamy gdańskich archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań na warsztat archiwalny pt. „Ewidencjonowanie zbiorów”, który odbędzie się w dniach 3-4 lipca 2017 r. w godzinach 16.30-18.45 w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Wałowej 15. Szkolenie podzielone jest na dwie części:

 • część I – 3 lipca (poniedziałek) – godzina 16:30 – 18.45.
 • część II – 4 lipca (wtorek) – godzina 16:30 – 18.45.

Warsztat obejmie przedstawienie metod ewidencjonowania dokumentacji archiwalnej typowej (aktowej) oraz specjalnej (fotograficznej, audiowizualnej, druków ulotnych, itp.).

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Wymagana rejestracja: https://ewidencjonowaniezbiorow.evenea.pl/

Warsztat jest pierwszym w cyklu warsztatów archiwalnych realizowanych w ramach projektu Gdańskie historie, przygotowanego przez Fundację im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Prowadzący:

Monika Płuciennik – absolwentka historii i archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie kustosz w Archiwum Państwowym w Gdańsku w Oddziale I – Materiałów archiwalnych powstałych do zakończenia działań wojennych w 1945 r. Prezeska gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Pasjonatka archiwistyki i muzyki dawnej.

dr Jolanta Musiał – – absolwentka archiwistyki specjalność zarządzanie dokumentacją współczesną na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie kustosz w gdyńskim Oddziale Archiwum Państwowego w Gdańsku. Wiceprezes gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Autorka publikacji poświęconych materiałom archiwalnym zgromadzonym w gdańskim archiwum i problemom metodycznym towarzyszącym ich opracowaniu.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

II Rejs Archiwistów po Jezioraku – zmiana terminu

UWAGA: ZMIANA TERMINU

Szanowni Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Archiwistów Polskich!

Z przyczyn niezależnych od organizatorów termin II Rejsu Archiwistów po Jezioraku ulega zmianie z 8 na 15 lipca 2017 roku (sobota).

Przypominamy – w programie wycieczka statkiem z Iławy, obiad i ognisko, zwiedzanie muzeum. Koszt uczestnictwa 130 zł/os. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Iławie w cenie około 50 zł/os/noc (apartamenty 3-osobowe). Osoby zainteresowane udziałem w wycieczce prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa na adres sap-prezes@archiwapomorskie.pl. Statek pomieści 30 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkich informacji udziela Prezes Oddziału SAP – Monika Płuciennik pod adresem sap-prezes@archiwapomorskie.pl.

Sprawozdanie z Międzynarodowego Dnia Archiwów w Sali BHP

9 czerwca 2017 roku w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Dnia Archiwów. W dniu święta archiwistów ustanowionego podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w 2008 roku w Kuala Lumpur (Malezja) archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji i znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów były archiwalia i pamiątki dotyczące III pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w 1987 r., a inspiracją 30. rocznica tego wydarzenia. Organizatorami wydarzenia było Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Video Studio Gdańsk oraz gdański Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Załączamy sprawozdanie z Międzynarodowego Dnia Archiwów autorstwa Łukasza Grochowskiego, wiceprezesa naszego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, archiwisty Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiamy również fotoreportaż z obchodów. Autorami fotografii są Łukasz Grochowski i Piotr Machnica z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”:

  

 

 

 

 

II Rejs Archiwistów po Jezioraku

Szanowni Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Archiwistów Polskich!

Serdecznie zapraszamy na II Rejs Archiwistów po Jezioraku, który odbędzie się NOWY TERMIN: 15 lipca 2017 roku (sobota). W programie wycieczka statkiem z Iławy, obiad i ognisko, zwiedzanie muzeum. Koszt uczestnictwa 130 zł/os. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Iławie w cenie około 50 zł/os/noc (apartamenty 3-osobowe). Osoby zainteresowane udziałem w wycieczce prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa na adres sap-prezes@archiwapomorskie.pl. Statek pomieści 30 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkich informacji udziela Prezes Oddziału SAP – Monika Płuciennik pod adresem sap-prezes@archiwapomorskie.pl.

Gdańskie historie

Z przyjemnością informujemy, że jako partner Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” jesteśmy realizatorem projektu „Gdańskie historie” dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska.

W ramach tego przedsięwzięcia, adresowanego do gdańskich archiwistów, zarówno dyplomowanych, jak i społecznych, a także do pasjonatów archiwistyki i historii, będziemy współorganizatorem cyklu warsztatów archiwalnych poświęconych następującym zagadnieniom:

 • ewidencjonowanie zbiorów, w tym m.in. dokumentacji archiwalnej typowej (aktowej) oraz specjalnej (fotograficznej, druków ulotnych, audiowizualnej, itp.),
 • działalność dokumentacyjna, czyli świadome gromadzenie dokumentacji będącej źródłem wiedzy na temat współczesnego życia i wydarzeń tworzących historię,
 • standardy digitalizacji materiałów archiwalnych, w tym procesu skanowania i obróbki skanów oraz digitalizacji z wykorzystaniem cyfrowych aparatów fotograficznych;
 • konserwacja i zabezpieczenie zbiorów, w tym profilaktyka konserwatorska i praktyczne sposoby zabezpieczenia zbiorów, zwłaszcza fotograficznych, przed zniszczeniem;
 • prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów, w tym czym jest utwór i jak jest chroniony; prawa autorskie osobiste i majątkowe, ochrona wizerunku, ochrona korespondencji, otwarte licencje, utwory osierocone i out of commerce.

Pierwsze warsztaty już 1 lipca – wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach.

 

Nowy Zarząd gdańskiego Oddziału SAP

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie członków gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Prezes Zarządu, pani Monika Płuciennik, przedstawiła sprawozdanie z kadencji 2012 – 2017.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Karol Wardański, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi. Następnie dokonano wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

Zarząd ukonstytuował się w składzie:

 • Monika Płuciennik – prezes Zarządu Oddziału
 • Łukasz Grochowski – wiceprezes
 • Jolanta Musiał – wiceprezes
 • Jolanta Taras – skarbnik
 • Hanna Jaszkowska – sekretarz
 • Dorota Dyczyńska – członek
 • Karolina Mizerska – członek

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

 • Karol Wardański – przewodniczący
 • Tomasz Szymański – członek
 • Henryka Rakoczy – członek

 

Walne Zebranie Członków SAP Oddział w Gdańsku

Szanowni Członkowie gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,

serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków SAP Oddział w Gdańsku, które odbędzie się 7 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00 w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Danusi 4.

W programie Zebrania:
– sprawozdanie Zarządu Oddziału SAP z działalności w latach 2012-2017,
– udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału SAP,
– przeprowadzenie wyborów członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału SAP w Gdańsku na kadencję 2017-2022,
– przeprowadzenie wyboru Delegatów na XV Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, który odbędzie się w dniach 22-23 września 2017 roku w Kielcach.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału SAP w Gdańsku