loading

Zebranie Zarządu Głównego SAP

7 listopada 2014 roku w Warszawie odbyło się Zebranie Zarządu Głównego SAP z udziałem członków Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, prezesów Oddziałów oraz przewodniczących Sekcji SAP. Gdański Oddział reprezentowała Monika Płuciennik. Sprawozdanie z posiedzenia dostępne na stronie internetowej SAP.

Sprawozdanie „Archiwa Przełomu 1989-1991”

W dniu 8 listopada 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991. Nasi w Sejmie i w Senacie – Obywatelski Klub Parlamentarny 25 lat później”. Słuchaczem konferencji był członek Zarządu gdańskiego Oddziału SAP – Łukasz Grochowski (Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Uniwersytet Gdański).

Sprawozdanie „Archiwa Przełomu”