Warning: Declaration of Jhony::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /sap/wp-content/themes/sap/functions.php on line 146
marzec 2023 - Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w GdańskuStowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku
loading

Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na konferencję

Europejskie Centrum Solidarności zaprasza do udziału w konferencji  Spuścizny w zbiorach archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych. Spuścizny są świadectwem życia i działalności osób oraz instytucji, stowarzyszeń czy organizacji. Przekazywanie tych kolekcji muzeum, archiwum czy bibliotece jest dowodem zaufania ofiarodawców oraz potrzebą podzielenia się (nierzadko rodzinnymi materiałami i pamiątkami) z publicznością. Zachęcamy, aby muzealnicy, archiwiści i bibliotekarze pracujący na co dzień z prywatnymi kolekcjami podzielili się swoim doświadczeniem.
 
Konferencja organizowana przez ECS ma za zadanie wymianę myśli teoretycznej oraz doświadczeń na temat sposobów organizowania zbiorów, zasad ich gromadzenia, metod opracowania, zabezpieczania, digitalizacji, a także poszukiwanie rozwiązań dla zorganizowanego budowania informacji na ich temat oraz budowanie wzajemnych relacji między instytucjami.  Chcemy zwrócić uwagę na wyjątkowość tych kolekcji oraz prześledzić ich losy – od momentu przekazania, poprzez opracowanie, do publicznego udostępniania.
 
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa fotografii ze zbiorów Archiwum ECS.  
 
Przewidujemy 3 bloki tematyczne:     
 • opracowanie;    
 • promocja/rozpowszechnianie;    
 • zabezpieczenie/digitalizacja.     
Zwracamy się do Państwa z propozycją przygotowania referatów dotyczących tej problematyki.  Zapraszamy do uczestnictwa oraz współpracy. 
 
Konferencja odbędzie się w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności, w dniach 7 – 8 grudnia br.  Zgłoszenia na konferencję prosimy przysłać do dnia 31 września 2023 r. według załączonego formularza elektronicznie na adres:  m.madey@ecs.gda.pl.

POSZUKIWACZE PRZODKÓW – zapraszamy do udziału w IV Konkursie Historyczno-Genealogicznym

POSZUKIWACZE PRZODKÓW

Zapraszamy uczniów klas II-VIII szkół podstawowych do udziału w IV Konkursie Historyczno-Genealogicznym pt. Poszukiwacze przodków.

DLA KOGO

Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z całej Polski. Odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:

 • kategoria I – klasy II-III szkoły podstawowej,
 • kategoria II – klasy IV-VI szkoły podstawowej,
 • kategoria III – klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

NASZ GŁÓWNY CEL

 • rozbudzenie zainteresowania historią swojej rodziny, regionu, kraju, świata.

RODZAJE PRAC

W pierwszej kategorii wiekowej (klasy II-III) zadanie konkursowe polega na sporządzeniu drzewa genealogicznego lub wywód przodków rodziny ucznia, przy czy należy ująć minimum cztery pokolenia wstecz, licząc jako jedno z nich pokolenie autora.

W pozostałych dwóch kategoriach wiekowych (IV-VI i VII-VIII) przewidziane są trzy rodzaje zadań konkursowych:

 • Taśma chronologiczna przedstawiająca dzieje rodziny– pokazanie wydarzeń z historii własnej rodziny, wzbogaconej o ważne wydarzenia z historii lokalnej, regionalnej, polskiej lub światowej w graficznej formie taśmy chronologicznej (inaczej mówiąc „na osi czasu”). Dzieje rodziny powinny obejmować minimum cztery pokolenia wstecz, licząc jako jedno z nich pokolenie autora. Uzupełnieniem taśmy chronologicznej mogą być kopie dokumentów archiwalnych (metryk, dyplomów i innych), fotografie, drzewo genealogiczne lub wywód przodków, pamiątki, itp.
 • Album „Dzieje moich przodków” – album obrazujący historię rodziny bądź wybranych jej członków, nawiązujący do związków dziejów rodziny z historią lokalną, regionalną, polską lub światową.  Album może zawierać kopie dokumentów archiwalnych (metryk, dyplomów i innych), fotografie, drzewo genealogiczne lub wywód przodków, pamiątki, itp.
 • Archiwum rodzinne – przedstawienie zbiorów dotyczących historii rodziny, w postaci źródeł historycznych (archiwalia, muzealia); na podstawie kserokopii/fotografii materiałów archiwalnych i artefaktów wraz z opisem kolekcji i jej znaczenia dla dokumentowania losów rodziny.

Tu można obejrzeć przykład konstrukcji taśmy chronologicznej:

Powyższy przykład pokazuje jedynie zasadę budowania taśmy chronologicznej, natomiast forma graficzna prac i ich technika wykonania mogą być dowolne (np. rysunek, wyklejanka, kolaż). Dane osób żyjących muszą być zanominizowane.

NAGRODY

Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają atrakcyjne nagrody

TERMIN ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH

 • wykonane prace oraz formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi zgodami (zał. nr 1) należy dostarczyć do 19 maja 2023 roku na adres Organizatora:

Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie, ul. Tuchomska 15, 80-297 Banino

ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu są:

       

Archiwa społeczne i ich zbiory na portalu Zbiory Społeczne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online z Centrum Archiwistyki Społecznej zatytułowane: „Archiwa społeczne i ich zbiory na portalu Zbiory Społeczne” (online 22.03.2023 godz. 18:00).
 
W jego trakcie:
 • poznamy portal Zbiory Społeczne, na którym archiwa społeczne z całej Polski mogą bezpłatnie publikować swoje zbiory,
 • zajrzymy do kilku ciekawych kolekcji,
 • posłuchamy fragmentów nagrań,
 • poszukamy treści dotyczących Gdańska!
Będzie okazja porozmawiać o otwartym systemie archiwizacji OSA.
 
Prowadząca:
Adriana Kapała – historyczka, archiwistka, doktorantka. Koordynatorka edukacji i szkoleń w Centrum Archiwistyki Społecznej. Poprzednio związana z Fundacją Ośrodka KARTA, gdzie koordynowała projekty dokumentacyjne w nurcie historii mówionej. Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.
 
Prosimy o rejestrowanie się (https://app.evenea.pl/event/ASY). Udział jest bezpłatny, osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania przed jego rozpoczęciem.
Zapraszamy!