loading

Spotkanie opłatkowe

10 grudnia 2013 roku o godz. 17.00 odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Oddziału SAP w Gdańsku w tawernie „Mestwin” w Gdańsku. W programie zostały omówione następujące zagadnienia: informacja dotycząca zebrania Zarządu Głównego SAP w Warszawie w listopadzie, konferencji „Rozproszone archiwa NSZZ Solidarność” zorganizowanej w listopadzie 2013 r. w Gdańsku oraz sprawozdanie z działań SAP Oddział w Gdańsku w 2013 roku.

O miejscu spotkania

 

/opracował Stanisław Flis/