loading
15 lut 2015

Coroczne spotkanie podsumowujące działalność Stowarzyszenia

28 stycznia 2015 r. o godzinie 16:30 w Nowej Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Gdańsku odbyło się coroczne spotkanie podsumowujące działalność Stowarzyszenia w 2014 roku. Podczas spotkania Janina Strehlau, pracownica Oddziału ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych APG, zaprezentowała Pracownię Naukową Archiwum, natomiast Jarosław Sianko, kierownik Oddziału Konserwacji APG, zaprezentował magazyny archiwalne oddane do użytku w 2014 roku. Monika Płuciennik przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w 2014 roku. Na zakończenie Piotr Giziński podzielił się wnioskami z wrocławskiej konferencji „Archiwa szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych – osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat”.