loading
15 lut 2015

Posiedzenie Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej SAP w Gdańsku

28 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej SAP w Gdańsku. Członkowie władz zapoznali się ze sprawozdaniem opisowym oraz finansowym Oddziału za 2014 rok oraz harmonogramem działań na 2015 rok.