loading
04 lut 2016

Spotkanie gdańskiego SAP 3 lutego 2016

W dniu 3 lutego członkowie SAP Oddział w Gdańsku spotkali się w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Gdańsku.  Oprócz sprawozdania z działalności Oddziału w 2015 roku, które przedstawiła Prezes Monika Płuciennik oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok, wygłoszonego przez Jolantę Taras, zebrani mieli okazję wysłuchać czterech innych interesujących wystąpień:

 

– Monika Płuciennik: „Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach”,

– dr Jolanta Musiał: „Praktyka Archiwum Państwowego w Gdańsku w zakresie przejmowania materiałów archiwalnych z archiwów zakładowych po nowelizacji ustawy archiwalnej”,

– Dorota Dyczyńska (opracowanie prezentacji), dr Jolanta Musiał (wygłoszenie prezentacji): „Nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej”,

– Piotr Giziński „Komunikat na temat projektu digitalizacji spuścizny po Franciszku Duszeńce” (więcej o projekcie oraz o procesie dygitalizacji w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku).

 

Prezes Monika Płuciennik przestawiła również działania Oddziału zaplanowane na 2016 rok.

O kolejnych spotkaniach gdańskiego Oddziału SAP informować będziemy na bieżąco.