loading

Ekspertyza sytuacji archiwów społecznych w województwie pomorskim

10 maj 2016

Ekspertyza sytuacji archiwów społecznych w województwie pomorskim

9 maja 2016 r. członkowie gdańskiego SAP zebrali się na spotkaniu związanym z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Ekspertyza sytuacji archiwów społecznych w województwie pomorskim” w ramach konkursu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2016”.  Prezes naszego Oddziału, Monika Płuciennik, omówiła cele i zadania do realizacji oraz harmonogram działań. Członkowie Oddziału zgłosili swoje propozycje dotyczące sposobu realizacji projektu.

Celem projektu jest opracowanie ekspertyzy na temat sytuacji archiwów społecznych w województwie pomorskim, uwzględniającej ocenę stanu zachowania i wartości historycznej zasobu archiwów społecznych, ich roli społecznej, statusu prawnego i potrzeb w zakresie zabezpieczania i ochrony zasobu.

Dalsze informacje wkrótce.