loading
03 mar 2017

Konferencja i szkolenie dla archiwistów instytucji wymiaru sprawiedliwości

W dniach 25 – 28 kwietnia 2017 roku w Sopocie w ramach XIV Konferencji Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości  pt. „Archiwa Wymiaru Sprawiedliwości w świetle współczesnych wyzwań informatyzacji” Zarząd Stowarzyszenia organizuje Ogólnopolskie Szkolenie adresowane do osób odpowiedzialnych za tworzenie, gromadzenie i opracowywanie dokumentacji.

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia związane z dotychczas stosowanymi zasadami tworzenia i archiwizowania dokumentacji jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości funkcjonujących w systemie tradycyjnym oraz z nowymi standardami postępowania z dokumentami elektronicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem analogii i różnic wynikających z konieczności dostosowania wypracowanych metod pracy do aktualnych potrzeb cyfryzacji. Do uczestnictwa w obradach zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prokuratury Generalnej, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Program konferencji

Zainteresowanych udziałem w konferencji i szkoleniu archiwistów zachęcamy do śledzenia strony www Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości.