loading

Walne Zebranie Członków SAP Oddział w Gdańsku

05 cze 2017

Walne Zebranie Członków SAP Oddział w Gdańsku

Szanowni Członkowie gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,

serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków SAP Oddział w Gdańsku, które odbędzie się 7 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00 w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Danusi 4.

W programie Zebrania:
– sprawozdanie Zarządu Oddziału SAP z działalności w latach 2012-2017,
– udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału SAP,
– przeprowadzenie wyborów członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału SAP w Gdańsku na kadencję 2017-2022,
– przeprowadzenie wyboru Delegatów na XV Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, który odbędzie się w dniach 22-23 września 2017 roku w Kielcach.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału SAP w Gdańsku