loading

Konferencja „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: rola archiwotwórcza i perspektywy wsparcia”

31 paź 2017

Konferencja „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: rola archiwotwórcza i perspektywy wsparcia”

Serdecznie zapraszamy archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań na konferencję pt. „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: rola archiwotwórcza i perspektywy wsparcia”, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. (piątek) w godzinach 12.00 – 16.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35).

Nasz gdański Oddział SAP organizuje to wydarzenie wspólnie z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”,  natomiast naszymi partnerami są Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Jest to druga konferencja z cyklu „Przyszłość pamięci”, adresowana do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osób prywatnych i innych podmiotów prowadzących archiwa społeczne lub rodzinne. Tematem przewodnim pierwszej edycji konferencji było funkcjonowanie archiwów społecznych oraz zabezpieczanie i udostępnianie zbiorów. W obecnej edycji poruszymy zagadnienia z zakresu gromadzenia zbiorów oraz wsparcia, na jakie mogą liczyć podmioty prowadzące archiwa.

Udział w konferencji jest bezpłatny.  Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: https://przyszloscpamieci.evenea.pl/.

Program konferencji:

 • Monika Płuciennik (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Archiwum Państwowe w Gdańsku): Tytułem wstępu… Miejsce archiwów społecznych i prywatnych w tworzeniu dziedzictwa kulturowego
 • Kamila Siuda (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu): Egodokumentalność archiwów prywatnych
 • Marcin Dziubiński (Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny): Podstawy tworzenia archiwum komunikacji miejskiej
 • Łukasz Grochowski (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”): Działalność dokumentacyjna Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 • dr Marcin Westphal (Muzeum II Wojny Światowej): Metodologia gromadzenia zbiorów tematycznych na przykładzie Muzeum II Wojny Światowej
 • Jacek Górski (Opowiadacze Historii): O tym, jak Opowiadacze gromadzą Historie
 • Piotr Wierzbicki (Archiwum Państwowe w Gdańsku): Pomoc państwowej służby archiwalnej dla archiwów społecznych na przykładzie Archiwum Państwowego w Gdańsku
 • (Przedstawiciel Urzędu Miasta Gdańska) Informacja o „otwartym konkursie ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” przeznaczonym dla organizacji pozarządowych
 • Iwona Flis (Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”): Jakim cudem funkcjonują archiwa społeczne, czyli o finansowaniu działalności społecznej
 • Dariusz Rybacki (Cyfrowe Archiwum Rumi): Archiwum społeczne w budżecie obywatelskim. Projekt „Rumia – historie nieznane, Cyfrowe archiwum społeczne”
 • Janusz Wegner (Genepedia.pl): Jak pasjonaci tworzą Genepedię – projekt genealogiczny dla każdego

Serdecznie zapraszamy!