loading

Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Wyróżnienie dla członka SAP – Łukasza Szkwarka

06 lip 2017

Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Wyróżnienie dla członka SAP – Łukasza Szkwarka

Poznaliśmy już decyzję historyków z Instytutu Pamięci Narodowej  i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w sprawie tegorocznej edycji konkursu im. Władysława Pobóg – Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”.

W konkursie udział brali autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, które zostały obronione w okresie od 1 października 2015 roku do 31 października 2016 roku. Spośród 35 nadesłanych prac  11 to doktoraty, a 24 – prace magisterskie. Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymał nasz kolega z gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polski –  Łukasz Szkwarek za pracę pt. NSZZ „Solidarność”. Podregion Miastko w latach 1980-1981.

Łukasz Szkwarek pracę magisterską napisał w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. UG dr. hab. Piotra Perkowskiego.  Tematyka jego pracy to dzieje ruchu solidarnościowego miasteckiego podregionu NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981, od momentu powstania do wprowadzenia stanu wojennego. W skład tego podregionu wchodziły: Miastko, Kępice, Trzebielino i Koczała. Źródła na temat miasteckiej „Solidarności” znajdują się w Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,  gdańskim oddziale Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, oraz słupskim Oddziale Archiwum Państwowego w Koszalinie. Na potrzeby pracy jej autor przeprowadził wywiady zarówno z członkami NSZZ „Solidarność”, jak i PZPR.

Naszemu koledze gratulujemy!

/Łukasz Grochowski/