loading

Zakończenie projektu „Gdańskie historie”

31 paź 2017

Zakończenie projektu „Gdańskie historie”

Zakończyliśmy realizację projektu Gdańskie historie, który przygotowaliśmy wspólnie z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”. Projekt ten był dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.  W jego ramach zorganizowaliśmy 5  warsztatów archiwalnych dla gdańskich archiwistów społecznych oraz prywatnych i rodzinnych:

  • ewidencjonowanie zbiorów, w tym m.in. dokumentacji archiwalnej typowej (aktowej) oraz specjalnej – fotograficznej, druków ulotnych, audiowizualnej, itp.),
  • konserwacja i zabezpieczenie zbiorów, w tym profilaktyka konserwatorska i praktyczne sposoby zabezpieczenia zbiorów, zwłaszcza fotograficznych, przed zniszczeniem; 
  • standardy digitalizacji materiałów archiwalnych, w tym procesu skanowania i obróbki skanów oraz digitalizacji z wykorzystaniem cyfrowych aparatów fotograficznych; 
  • prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów, w tym czym jest utwór i jak jest chroniony; prawa autorskie osobiste i majątkowe, ochrona wizerunku, ochrona korespondencji, otwarte licencje, utwory osierocone i out of commerce; 
  • działalność dokumentacyjna, czyli świadome gromadzenie dokumentacji będącej źródłem wiedzy na temat współczesnego życia i wydarzeń tworzących historię.

Gdańscy archiwiści społeczni skorzystali również z indywidualnych konsultacji archiwistów z gdańskiego SAP-u.

Materiały z warsztatów:

Ewidencjonowanie zbiorów archiwalnych

Ewidencjonowanie fotografii

Ewidencjonowanie materiałów ulotnych

Konserwacja i zabezpieczanie zbiorów

Standardy digitalizacji materiałów archiwalnych

Prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów

Działalność dokumentacyjna

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.