Warning: Declaration of Jhony::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /sap/wp-content/themes/sap/functions.php on line 146
Podsumowanie działalności SAP Oddział w Gdańsku w 2015 roku - Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w GdańskuStowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku
loading

Podsumowanie działalności SAP Oddział w Gdańsku w 2015 roku

31 gru 2015

Podsumowanie działalności SAP Oddział w Gdańsku w 2015 roku

SKRÓT NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z DZIAŁALNOŚCI GDAŃSKIEGO SAP W 2015 ROKU

15 stycznia 2015 r. ukonstytuował się Komitet do Spraw Obchodów 50-lecia gdańskiego SAP w Gdańsku w składzie: M. Płuciennik, prof. S. Kościelak, dr J. Musiał, J. Taras, K. Dagga, H. Jaszkowska, E. Kudela, Ł. Grochowski. Celem Komitetu było przygotowanie wydawnictwa poświęconego 50-letniej historii SAP w Gdańsku oraz organizacja wieczoru jubileuszowego. Na wspomniane cele SAP w Gdańsku otrzymał dotację z Urzędu Miasta Gdańska.
20 stycznia 2015 r. zmarł prof. dr hab. Czesław Biernat (1925 – 2015) – założyciel oraz członek honorowy gdańskiego Oddziału SAP, długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku, zasłużony dla rozwoju polskiej archiwistyki, nauki i kultury. 21.01.2015 r. członkowie SAP uczestniczyli w spotkaniu naukowym poświęconym śp. prof. Biernatowi w Sali BHP w Gdańsku. Na uroczystość złożyły się wystąpienia okolicznościowe, referaty naukowe oraz prezentacja dedykowanej śp. prof. Biernatowi publikacji naukowej pt. „Historia – Archiwa – Gdańsk”.
28 stycznia 2015 r. w Nowej Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Gdańsku odbyło się coroczne spotkanie podsumowujące działalność Stowarzyszenia w 2014 r. Podczas spotkania Janina Strehlau przedstawiła warunki i tryb funkcjonowania Pracowni Naukowej APG, Jarosław Sianko, kierownik Oddziału Konserwacji APG, zaprezentował magazyny archiwalne oddane do użytku w 2014 r., a Piotr Giziński podzielił się wnioskami z wrocławskiej konferencji „Archiwa szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych – osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat” zorganizowanej w dniach 8-9.12.2014 r..
6 kwietnia 2015 r. w ramach cyklu „WSPÓŁCZESNE ARCHIWA POMORSKIE” członkowie SAP mieli okazję zapoznać się z misją Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, a także z organizacją, sposobem funkcjonowania i zasobem Archiwum tej instytucji ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji fotograficznej. Kluczowym punktem spotkania było zwiedzanie wystawy stałej ECS.
Od 22 maja do 17 czerwca 2015 r. w ramach XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku prezentowana była wystawa poświęcona elementom tworzącym aglomerację Trójmiejską. Materiały do wystawy pt. „70 lat Trójmiasta” przygotowały m.in.: Monika Płuciennik i Beata Szmytkowska. Imprezą towarzyszącą wystawie była wycieczka autobusem Jelcz 043 na trasie Gdańsk – Sopot – Gdynia w dniu 23.05.2015 zorganizowana przez Nadbałtyckie Centrum Kultury.
W dniach 19 i 21 maja 2015 r. w ramach współpracy z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Archiwum Państwowym w Gdańsku przy organizacji Bałtyckiego Festiwalu Nauki członkowie gdańskiego SAP wygłosili referaty połączone z prezentacjami dotyczącymi Sierpnia 1980 r. w świetle zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Archiwum Państwowego w Gdańsku. Goście zapoznali się ze specyfiką przechowywanych w Archiwum KK oraz APG archiwaliów i muzealiów oraz poznali tajniki pracy archiwistów odwiedzając magazyny archiwalne i pracownie naukowe. 21 maja goście uczestniczyli w wycieczce z przewodnikiem Jarosławem Żurawińskim po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej.
21 maja 2015 r. członkinie Oddziału – Anna Karolewska, Dorota Dyczyńska i dr Jolanta Musiał – brały udział w WYŚCIGACH SMOCZYCH ŁODZI trójmiejskich instytucji kultury, które odbyły się na wodach Motławy. Nasze reprezentantki weszły w skład drużyny Archiwum Państwowego w Gdańsku i Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku. Organizatorem wyścigu było Narodowe Muzeum Morskie przy wsparciu Morskiego Robotniczego Klubu Sportowego. Członkowie SAP licznie kibicowali koleżankom.
29 maja 2015 r. miał miejsce finał jubileuszowej X edycji Konkursu Genealogicznego „MOJA POMORSKA RODZINA”. Sekretarz Zarządu, Hanna Jaszkowska, weszła w skład komisji oceniającej w Konkursie. Konkurs, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Gdańska, organizowany był przez Oddział Gdański Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przy współudziale Oddziału gdańskiego SAP, Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gimnazjum nr 1 w Gdańsku oraz Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Odział gdański SAP ufundował nagrody książkowe dla autorów nagrodzonych prac. W trakcie gali finałowej Prezes Monika Płuciennik odebrała z rąk Wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Tomasza Szymańskiego dyplom z podziękowaniami za zaangażowanie w organizację konkursu.
13 czerwca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „WSPÓŁCZESNE ARCHIWA POMORSKIE”. Spotkanie miało miejsce na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej i było podsumowaniem dotychczasowych działań SAP dotyczących archiwów NSZZ „Solidarność”. Przewodnikiem grupy był Pan Jarosław Żurawiński, który oprowadził członków Oddziału po terenach Stoczni zaczynając od Placu Solidarności, poprzez ulice Główną, Narzędziowców i Dyrekcyjną, na hali U-Botów kończąc. Uzupełnieniem zwiedzania było obejrzenie ekspozycji historycznej o tematyce stoczniowo – morskiej w przedwojennej hali produkcyjnej – tzw. hali U-botów.
14 sierpnia 2015 r. powstała nowa strona internetowa Oddziału pod adresem: sap.archiwapomorskie.pl.
W dniach 17-18 września 2015 r. delegaci SAP – Jolanta Taras i Karol Wardański oraz Prezes Monika Płuciennik brali udział w Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów SAP w Warszawie.
14 października 2015 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbył się uroczysty wieczór jubileuszowy gdańskiego Oddziału SAP połączony z promocją książki „Pól wieku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku. 1965-2015. Dzieje – ludzie – praca w archiwach” pod redakcją prof. Sławomira Kościelaka i Moniki Płuciennik oraz wystawą poświęconą dziejom gdańskiego SAP. W programie znalazł się m.in. wykład Moniki Płuciennik na temat historii gdańskiego Oddziału oraz prelekcja prof. Sławomira Kościelaka na temat wspomnianego wydawnictwa. Prezes Zarządu Głównego SAP Kazimierz Jaroszek wręczył przyznaną pośmiertnie odznakę „Za zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” na ręce żony Stanisława Flisa. Uroczystość zwieńczył koncert fortepianowy Szczepana Kończala.
10 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe SAP, podczas którego zaprezentowano sprawozdania z konferencji naukowych, które odbyły się w ostatnim kwartale: Dr Jolanta Musiał z konferencji naukowej pn. „Archiwa historyczne ziem zachodnich i północnych Polski w przestrzeni społecznej z perspektywy siedemdziesięciolecia” (Szczecin, 12.10.2015), Iwona Flis z I Kongresu Archiwów Społecznych (Warszawa, 24.10.2015), Mariusz Krauze z IX Zjazdu IFAR (Toruń, 19-20.11.2015), a Monika Płuciennik z V Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych pod hasłem „Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna” (3-4.12.2015).

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU SAP I JEGO CZŁONKÓW
W październiku 2015 r. Oddział w Gdańsku wydał książkę pt. „Pól wieku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku. 1965-2015. Dzieje – ludzie – praca w archiwach” pod redakcją Sławomira Kościelaka i Moniki Płuciennik. Koszty druku zostały pokryte z dotacji Urzędu Miasta Gdańska. Ponadto członkowie Oddziału publikowali swe artykuły w wydawnictwach instytucji współpracujących z Zarządem Oddziału, np. w folderze wydanym z okazji XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki pt. „70 lat Trójmiasta” ukazał się referat dr Jolanty Musiał „Trójmiasto podąża śladem stolic europejskich”, a w książce „Pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 1965-2015” pod redakcją Krzysztofa Stryjkowskiego artykuł Moniki Płuciennik pt. „Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku”.