loading

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2016

30 maj 2016

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2016

Międzynarodowy Dzień Archiwów  – INTERNATIONAL ARCHIVES DAY 2016 – to święto obchodzone corocznie 9 czerwca, ustanowione podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Rady Archiwów w 1948 r. będącej pod auspicjami UNESCO. Obchody mają na celu m. in. rozwój i ułatwienie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. Obecnie Rada zrzesza około 1400 instytucji ze 199 krajów świata. Tego dnia archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji i znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw.

Archiwum Państwowe w Gdańsku i Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 9 czerwca o godzinie 9:00 oraz 12:00 zapraszają na wykład, prezentację zdjęć, wycieczkę po magazynach i czytelniach Archiwum KK NSZZ „Solidarność” i Archiwum Państwowego w Gdańsku. Tematem przewodnim imprezy będzie Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 roku w Gdańsku w materiałach archiwalnych Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Archiwum Państwowego w Gdańsku. Impreza rozpocznie się w budynku Komisji Krajowej NSZZ  „Solidarność” (ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk). Oferujemy również wycieczkę z przewodnikiem po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie ewentualnego przybycia (l.grochowski@solidarnosc.org.pl).