loading

Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est — ale jak i dlaczego?

14 cze 2016

Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est — ale jak i dlaczego?

W dniach 21-22 czerwca 2016 roku w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est — ale jak i dlaczego?”. Tematem przewodnim konferencji jest popularyzatorska i edukacyjna działalność archiwów. Zaplanowane panele obejmują:

  1. Źródła archiwalne w edukacji szkolnej.
  2. Doświadczenia archiwów w działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej.
  3. Działalność edukacyjna i popularyzacyjna archiwów w programach studiów na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.
  4. Działalność edukacyjna i popularyzacyjna archiwów a społeczeństwo.

W trakcie konferencji Członek Zarządu naszego Oddziału SAP, Łukasz Grochowski (Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”) , wygłosi komunikat pt. 25 lat doświadczeń Archiwum Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w dziedzinie popularyzacji jego działalności i zgromadzonego zasobu.

Organizatorami konferencji są: Archiwum Państwowe w Warszawie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Program konferencji w załączeniu.